Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.              4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este străbătut de râul numit ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Vegetația de stepă și silvostepă este predominantă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B      b. D      c. E       d. H      2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:

a. Moldova      b. Jijia       c. Siret       d. Suceava       2 puncte

3. Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B       b. C      c. F      d. H      2 puncte

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

a. Baia Mare      b. Cluj-Napoca      c. Oradea      d. Zalău       2 puncte

5. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D      c. F      d. G      2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                  6 puncte

E. Prezentați un factor natural care:

1. condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România;

2. a contribuit la formarea Deltei Dunării.               4 puncte

Rezolvare:…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in