Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la stația meteorologică din Nicosia. 

 

A. Precizaţi:  1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a cantităţii medii lunare de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează.        4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 
 
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în reprezentarea grafică de mai sus este: a. mediteraneean (subtropical) b. polar c. subpolar  d. temperat-oceanic 
 
2. Amplitudinea termică medie anuală este de aproximativ:       a. 15oC   b. 17oC c. 20oC  d. 23oC        
 
3. Temperaturile au valori ridicate în perioada iulie-septembrie datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial   b. polar continental  c. polar maritim d. tropical            6 puncte 

C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene; 2. numele a două unităţi de relief; 3. numele unui curs de apă; 4. numele a trei oraşe; 5. un tip de climă; 6. o cultură agricolă specifică.        10 puncte 

D. Tabelul de mai jos prezintă structura producției de energie electrică a României pe categorii de centrale electrice, în perioada 2007 – 2010. Producția de energie electrică a României pe categorii de centrale electrice (2007-2010)  Categorii de centrale electrice 
  Producția de energie electrică (milioane kWh) Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Termocentrale 37.995 36.529 30.448 28.807 Hidrocentrale 15.966 17.196 15.807 20.243 Centrale nucleare 7.709 11.226 11.752 11.623 Centrale eoliene 3 5 9 x Total 61.673 64.956 58.016 60.979 Sursa: © 1998 - 2014 Institutul Naţional de Statistică 1. Precizați categoria de centrale electrice a căror producție a scăzut continuu în intervalul dat, precum şi un efect pozitiv al acestei evoluții. 2. Calculați producția de energie electrică obținută în centrale eoliene (x) în anul 2010. 3. Calculați cu cât a crescut producția de energie electrică obținută în hidrocentrale în anul 2010 față de 2009.             6 puncte 
 
E. Tabelul de mai jos prezintă suprafața și numărul de locuitori din două state europene. 

1. Precizați numele statului care înregistrează o densitate medie mai redusă a populației.

2. Prezentați o cauză care determină densităţile medii diferite ale populației în aceste două state, deși au suprafețe apropiate ca mărime.       4 puncte 

 …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in