Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  

A. Precizaţi:  

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5.         4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește ... 2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește ... 3. Orașul Drobeta-Turnu Severin este marcat, pe hartă, cu numărul...

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere s-au format în subsolul unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A și F  

b. B și G  

c. C și D  

d. E și H       2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește:

a. Someșul Mare

b. Someșul Mic

c. Târnava Mare

d. Târnava Mică            2 puncte

3. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A  

b. B  

c. D    

d. G         2 puncte

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește:

a. Brașov        

b. Buzău  

c. Miercurea Ciuc

d. Sfântu Gheorghe            2 puncte

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașele:

a. Craiova și Slatina    

b. Miercurea Ciuc și Râmnicu Vâlcea  

c. Sfântu Gheorghe și Târgu Jiu  

d. Sibiu și Brașov         2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera  E.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini,  gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.           6 puncte 
 
E. Prezentați:  

1. un factor natural care condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România.

2. o cauză a formării Deltei Dunării.        4 puncte 

Rezolvare:

A.

1. …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in