Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. 

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9.       4 puncte 
 
B.
Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos: 1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește... 3. Orașul-capitală Varșovia este marcat, pe hartă, cu numărul...       6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Climatul mediteraneean este specific orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 2 și 6  

b. 4 și 5  

c. 7 și 12  

d. 9 și 15          2 puncte 

2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 este situat în Câmpia:

a. Andaluziei  

b. Panonică  

c. Padului  

d. Română      2 puncte

3. Vulcani activi există în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8  

b. 10  

c. 13    

d. 14          2 puncte

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește:

a. Albania  

b. Croația  

c. Muntenegru

d. Slovenia          2 puncte

5. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 este străbătut de fluviul numit:

a. Dunăre  

b. Elba  

c. Nipru  

d. Volga        2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.  

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.              6 puncte 
 
E. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației din Europa. Precizaţi o cauză a acestui proces şi două exemple de state unde procesul este caracteristic.        4 puncte 

 

Rezolvare:

A. 

1…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in