Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B si prezintă evoluția ratei natalității si a ratei mortalității în România, în perioada 1990-2013.

A. Precizați:
1. valoarea maximă a ratei natalității în România și anul în care s-a înregistrat;
2. anul (reprezentat pe grafic) în care rata mortalității a fost egală cu rata natalității;
3. valoarea maximă a ratei mortalității.     4 puncte

B. 1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al populației în anul 2010.
2. Calculați cu cât a scăzut natalitatea în România în anul 2013 față de anul 1990.
3. Calculați cu cât a crescut mortalitatea în România în anul 1996 față de anul 1990.     6 puncte

C. Pentru Ucraina, precizați numele:
1. a două unități de relief;
2. a două cursuri de apă;
3. a două state vecine membre ale Uniunii Europene;
4. a trei orase;
5. unui bazin carbonifer.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția populației din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la nivel de regiuni, în perioada 1972 – 2012.

1. Calculați populația înregistrată de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în anul 2012.
2. Calculați cu cât a crescut populația Angliei în anul 2012 față de anul 1972.
3. Prezentați o cauză a creșterii numerice mai accentuate a populației Angliei în perioada 2002-2012.
6 puncte
E. Prezentați două argumente prin care să susțineți afirmația: „Moscova este unul dintre cele mai mari centre de transport ale lumii.”     4 puncte

Rezolvare:

 

A.

1. 13,7…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in