Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizați:
1. numele orasului marcat, pe hartă, cu numărul 4;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11.      4 puncte

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește...
2. Orașul Arad este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Orașul Suceava este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

1. Importante resurse de lignit s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A      b. B       c. G       d. H      2 puncte

2. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C       b. E       c. G      d. H      2 puncte

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Crișul Repede      b. Someș       c. Someșul Mare       d. Someșul Mic      2 puncte

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește:
a. Buzău      b. Pitești       c. Ploiești       d. Târgoviște       2 puncte

5. Cea mai redusă cantitate de precipitații se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A      b. D      c. E      d. G       2 puncte

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E si relieful unității marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.    6 puncte

E. 1. Prezentați două modificări survenite în structura profesională (ocupațională), după 1990, în România.
2. Prezentați un factor natural care a influențat distribuția rețelei feroviare în România.     4 puncte

Rezolvare:

A.

1. 4 – Giurgiu;

2. 11 - Ialomiț.

 

B.

1. 10 –…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in