Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de cereale obținută, în anul 2013, în câteva state europene.

A. Precizați:

1. numele statului membru al Uniunii Europene, cu cea mai mare producție de cereale în anul 2013 și producția obținută;

2. numele unui stat a cărui producție de cereale a atins 20.000 mii tone (20.000.000 tone), în anul 2013;

3. numele statului cu cea mai mică producție de cereale în anul 2013. 4 puncte

B. 1. Din partea europeană a Federației Ruse, precizați numele câmpiei care reprezintă cea mai importantă regiune de cultivare a cerealelor.

2. Prezentați un factor care explică producția redusă de cereale obținută în Finlanda.

3. Precizați numele câmpiei care reprezintă cea mai importantă regiune de cultivare a cerealelor din Italia. 6 puncte

C. Pentru Grecia, precizaţi:

1. numele a trei state vecine;

2. numele unei unităţi de relief;

3. tipul de climă;

4. numele a două oraşe;

5. trei culturi agricole specifice. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura populației (exprimată în procente) pe grupe de vârstă a unor state membre ale Uniunii Europene în anul 2015.

Explicați:

1. procentul mic de populație cu vârsta între 0 și 14 ani din Bulgaria.

2. procentul ridicat al populației de peste 65 de ani din Germania.

3. procentul ridicat al populației cu vârsta între 0 și 14 ani din Irlanda. 6 puncte

E.

1. La Bordeaux, temperatura medie a lunii ianuarie este de 5oC, iar la Bucureşti, temperatura medie a lunii ianuarie este de -3oC. Explicaţi diferenţa de temperatură, deşi aceste oraşe sunt situate la aceeași latitudine (Bordeaux 44o lat.N şi Bucureşti 44o lat.N). (sursa: www.eurometeo.com/euroweather )

2. În România, în anul 2012 producția de energie electrică obținută în centrale eoliene a fost de 2.640 milioane kWh, iar în anul 2015 a fost de 7.063 milioane kWh. Calculați cu cât a crescut producția de energie electrică obținută în centrale eoliene în 2015 față de 2012.

(sursa: statistici.insse.ro) 4 puncte

 

Rezolvare:

A.

1. Franța, cu 67.000 mii tone;

2. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord;

3. Finlanda.

B.

1. Câmpia Europei de Est;

2. Un factor care explică producția scăzută din Finlanda îl reprezintă climatul rece;

3. Câmpia Padului.

C.

1. Albania, Macedonia, Bulgaria;

2. Peninsula Peloponez;

3. climă mediteraneeană;

4. Atena (capitala) și Salonic;

5. Măsline, vița-de-vie și citrice.

D.

1. Bulgaria are un procent mic al populației cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani datorită sporului natural negativ.

2. Germania are un procent mare al populației cu vârsta de 65 de ani datorită îmbătrânirii populației.

3. Irlanda are un procent crescut al populației cu vârste de 0-14 ani datorită sporului natural pozitiv.

E.

1. Diferența de temperatură a lunii ianuarie dintre Bordeaux și București, ambele aflate la aceeași latitudine, este explicată de apropierea orașului Bordeaux de oceanul Atlantic, de unde bat vânturi calde.

2. 4.423 milioane kWh.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in