Bac Filosofie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

Bac Filosofie 2020 | Sesiunea iunie-iulie este eBook-ul vei găsi rezolvarea examenului din Iunie 2020.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. În filosofie, problematica sensului vieţii este corelată: 

a. autorității politice 

b. condiției umane 

c. condiției suficiente 

d. autorității publice 

2. Printre teoriile morale se află: 

a. eudaimonismul 

b. empirismul 

c. romantismul 

d. perspectivismul 

3. Un exemplu de problemă de etică aplicată este: 

a. determinarea cauzei și a efectului 

b. determinarea timpului absolut 

c. pedeapsa cu moartea 

d. pedeapsa pentru tâlhărie 

4. Libertatea social-politică constituie o valoare a unui regim politic: 

a. totalitar 

b. autoritar 

c. dezbinat 

d. democratic 

5. Sensul vieţii poate fi corelat unei întrebări cum ar fi: 

a. ce sunt judecățile sintetice a priori? 

b. spațiul este absolut sau relativ? 

c. fericirea este un ideal sau este realizabilă nemijlocit? 

d. care este sursa cunoașterii? 

6. Responsabilitatea social-politică poate fi asumată dacă omul este: 

a. constrâns 

b. liber 

c. apatic politic 

d. lipsit de discernământ 

7. Nu reprezintă o problemă de etică aplicată: 

a. avortul 

b. eutanasia 

c. clonarea 

d. adevărul 

8. Libertatea social-politică este o temă centrală de analiză în opera lui: 

a. Imm. Kant 

b. J. St. Mill 

c. R. Descartes 

d. L. Blaga 

9. Conceptul central al eticii deontologice este: 

a. datoria 

b. utilitatea 

c. plăcerea 

d. empirismul 

10. În cadrul filosofiei politice, responsabilitatea social-politică este un concept corelat cu: 

a. opinia despre produsul intern brut 

b. libertatea individuală 

c. adevărul căutat de un grup de cercetători 

d. opinia despre încălzirea globală 

30 de puncte

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  16 puncte

a. Etica aplicată 

b. Etica hedonistă

c. Etica deontologică 

d. Etica eudaimonistă

1. Este concepția susținută de Imm. Kant. 

2. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de evitarea durerii și prezența plăcerii. 

3. Abordează probleme controversate, care au un caracter moral explicit. 

4. Derivă principii morale din analiza faptelor întâmplătoare. 

5. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de o activitate rațional-spirituală.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei conform căreia discriminarea pozitivă este cea mai bună cale pentru a obține oportunități egale.    8 puncte

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța libertății de exprimare a opiniilor, într-o societate democratică.    6 puncte

Subiectul al III-lea

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: Deoarece egalitatea și neegalitatea completă sunt nedrepte între indivizi care nu sunt egali ori neegali decât într-o singură privință, toate constituțiile în care egalitatea și neegalitatea sunt întemeiate pe baze de felul acesta sunt în mod necesar corupte. 

(Aristotel, Politica) Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați teza filosofică la care face referire textul dat. 4 puncte 

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate procedurală și egalitate de șanse, utilizând termenii menționați în sens filosofic.      10 puncte 

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte 

B. Știind că, în concepția lui L. Blaga, omul este capturat de un destin creator într-un sens cu adevărat minunat: 

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț.      6 puncte 

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care omul depășește orizontul existenței întru imediat și pentru securitate.        4 puncte

Rezolvare

Subiectul I

1 - b, 

2 - ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Filosofie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.