Bac Filosofie 2018 | Modele de subiecte

Aceasta este rezolvarea Modelelor de Subiecte 2018 pentru Bacalaureatul la Filosofie.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Întrebarea „De ce exist?” vizează problematica:

a. relației dintre identitate și alteritate

b. progresului cunoașterii

c. relației dintre adevăr și eroare

d. sensului vieții

2. Conform filosofului Lucian Blaga, omul este dispus să renunţe la propria fiinţă pentru:

a. a avea un destin implacabil

b. împlinirea destinului creator

c. a respinge destinul

d. împlinirea fatalităţii

3. Răspunsul la întrebarea „Ce este virtutea?” este dat de:

a. etică

b. estetică

c. etimologie

d. epistemologie

4. Libertatea face parte din categoria conceptelor corelative care nu pot fi gândite în lipsa semnificației unui alt concept; astfel libertatea poate fi gândită doar în relație cu conceptul de:

a. echitate sau etatism

b. limită sau constrângere

c. echilibru sau măsură

d. legitimitate sau liberalism

5. Potrivit concepției lui J.P. Sartre, responsabilitatea absolută este: a. dreptul de a-ți urmări propriul bine, în felul tău propriu b. revendicarea logică a consecințelor libertății noastre c. facultatea de a lua decizii rezonabile d. dreptul de a acționa fără nicio constrângere impusă din exterior

6. Dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate sunt drepturi naturale, deoarece:

a. aparțin tuturor oamenilor, prin simplul fapt că s-au născut oameni

b. se aplică tuturor persoanelor majore și sunt garantate prin lege

c. aparțin oamenilor discriminați, prin simplul fapt că asigură prosperitatea acestora

d. au drept criteriu contractele încheiate între oameni care sunt subiecți egali în drepturi

7. Potrivit filosofului Imm. Kant, prin termenul cunoștințe a priori înțelegem judecăți:

a. tacite, dar evidente

b. independente de orice experiență

c. implicite, dar clar exprimate

d. bazate pe experiență

8. Un reprezentant al teoriei adevărului-corespondență cu faptele este:

a. W. James

b. B. Blanschard

c. J. Habermas

d. Aristotel

9. Imperativul categoric formulat de Imm. Kant, presupune să acționezi întotdeauna:

a. numai pentru dobândirea plăcerii și evitarea suferinței, conform principiului celei mai mari fericiri

b. conform principiului maximizării fericirii, astfel încât să crească intensitatea fericirii și numărul de oameni fericiți

c. numai conform acelei maxime prin care să poți vrea, totodată, ca ea să devină o lege universală

d. conform principiului prin care să poți vrea, totodată, să maximizezi utilitatea sau fericirea

10. Dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie este, din perspectiva Declarației Universale a Drepturilor Omului, un drept negativ, deoarece:

a. reprezintă un ansamblu de privilegii de care statul dispune în raport cu individul

b. pentru asigurarea lui, intervenția statului trebuie să fie cât mai mare

c. reprezintă un ansamblu de privilegii de care individul nu dispune în raport cu societatea

d. pentru asigurarea lui, intervenția statului trebuie să fie cât mai mică

Rezolvare:

1 – D

2 – B

3 – A

4 – B

5 – B

6 – A

7 – ...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte și teorii specifice moralei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Hedonismul1. A fost promovat, printre alții, de Aristotel.
b. Eudaimonismul2. Consideră că o acțiune are valoare morală doar dacă este guvernată de anumite principii normative ce-i asigură necesitatea și universalitatea
c. Etica aplicată3. Face din plăcere scopul suprem al omului.
d. Etica deontologică4. Are drept obiect probleme morale controversate precum avortul sau eutanasia.
 5. Alături de hedonism, face parte din categoria teoriilor epistemologice.

 

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva practicării eutanasiei active. 8 puncte

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanţa creaţiilor culturale în împlinirea sensului existenţei umane. 6 puncte

Rezolvare:

A.

a – 3,

b – 1,

c – 4,

d – 2.

B.

Consider că eutanasia...

Subiectul al III-lea

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Dar ce sunt prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce este acesta? Unul ce se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, voieşte, nu voieşte, totdeodată imaginează şi simte.(...) Prin urmare, din simplul fapt că ştiu de existenţa mea şi observ totodată că absolut nimic altceva nu aparţine firii sau esenţei mele, în afară de faptul că sunt fiinţă cugetătoare, închei pe drept că esenţa mea constă în aceea doar că sunt fiinţă cugetătoare şi cu toate că& am un corp care mi-e foarte strâns legat — fiindcă totuşi, pe de o parte, am o idee distinctă şi clară a mea însumi ca fiinţă cugetătoare doar, neîntinsă, iar pe de altă parte, o idee distinctă a corpului ca lucru întins doar, necugetător, e sigur că sunt deosebit cu adevărat de corpul meu şi că pot exista fără el.

(R. Descartes, Meditaţii despre filosofia primă)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale fiinţei cugetătoare. 4 puncte

2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii natură umană şi cugetare. 10 puncte

3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la perspectiva filosofică prezentată în textul dat. 4 puncte

B. Știind că, dreptatea procedurală înseamnă aplicarea corectă a legilor:

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunț. 6 puncte

2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care egalitatea în faţa legii este preferabilă oricărui alt tip de egalitate. 6 puncte

Rezolvare:

A. 

1.O caracteristică a omului ca ființă cugetătoare este capacitatea sa de a se îndoi, iar o alta este capacitatea sa de ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Filosofie 2018 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.