Bacalaureat 2017 Filosofie | Sesiunea Iunie - Iulie

Acest eBook conține rezolvarea examenului de Bacalaureat din Sesiunea Iunie 2017 pentru proba la disciplina Filosofie.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos.

Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Conform filosofului Lucian Blaga, omul este dispus să renunţe la propria fiinţă pentru:

a. a avea un destin implacabil

b. împlinirea destinului creator

c. a respinge destinul

d. împlinirea fatalităţii

2. Răspunsul la întrebarea „Ce este virtutea?” este dat de:

a. etică

b. estetică

c. etimologie

d. epistemologie

3. O problemă/temă specifică abordată în cadrul eticii aplicate este cea referitoare la:

a. eutanasie

b. sensul vieții

c. adevăr și eroare

d. dreptate și egalitate

4. J. St. Mill consideră că restrângerea libertăţii unui om este legitimă, doar atunci când:

a. se acceptă un stat autoritar

b. statul este mai presus decât individul

c. statul este abuziv

d. se previne lezarea altor oameni

5. O consecinţă a afirmării libertăţii absolute este:

a. responsabilitatea absolută

b. condamnarea absolută

c. limitarea absolută

d. constrângerea absolută

6. Drepturile pozitive sunt formulate în:

a. Declaratia Drepturilor

b. teoria deterministă

c. teoria failibilistă

d. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

7. Propoziţia „2+2=4” este din perspectivă kantiană o judecată:

a. a posteriori

b. intensivă

c. a priori

d. expresivă

8. Afirmaţia „adevărul este adecvarea dintre lucru şi intelect” corespunde:

a. teoriei adevărului coerenţă

b. teoriei adevărului corespondenţă

c. teoriei adevărului utilitate

d. teoriei pragmatiste a adevărului

9. Un reprezentant al eticii eudaimoniste este:

a. J. Rawls

b. Im. Kant

c. J. P. Sartre

d. Aristotel

10. Deoarece presupune intervenţia statului pentru a-l asigura, dreptul la învăţământ gratuit este un drept:

a. pozitiv

b. natural

c. negativ

d. înnăscut

Subiectul al II-lea

Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului dintre putere şi legitimitate, având în vedere următoarele repere:

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica raportului dintre putere şi legitimitate; 4 puncte

- precizarea unei teze/perspective filosofice despre raportul dintre putere şi legitimitate; 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate; 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o, printr-un exemplu concret de situaţie din societatea contemporană; 6 puncte

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o; 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii legitimitate și democraţie. 4 puncte

Subiectul al III-lea

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Dar ce sunt prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce este acesta? Unul ce se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, voieşte, nu voieşte, totdeodată imaginează şi simte.(...) Prin urmare, din simplul fapt că ştiu de existenţa mea şi observ totodată că absolut nimic altceva nu aparţine firii sau esenţei mele, în afară de faptul că sunt fiinţă cugetătoare, închei pe drept că esenţa mea constă în aceea doar că sunt fiinţă cugetătoare şi cu toate că… am un corp care mi-e foarte strâns legat — fiindcă totuşi, pe de o parte, am o idee distinctă şi clară a mea însumi ca fiinţă cugetătoare doar, neîntinsă, iar pe de altă parte, o idee distinctă a corpului ca lucru întins doar, necugetător, e sigur că sunt deosebit cu adevărat de corpul meu şi că pot exista fără el.

(R. Descartes, Meditaţii despre filosofia primă)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale fiinţei cugetătoare. 4 puncte

2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii natură umană şi cugetare. 10 puncte

3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

B. Știind că, dreptatea procedurală înseamnă aplicarea corectă a legilor:

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunț. 6 puncte

2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care egalitatea în faţa legii este preferabilă oricărui alt tip de egalitate. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat 2017 Filosofie | Sesiunea Iunie - Iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.