Bacalaureat Chimie Organică 2022 | Modele de subiecte

Mai jos poți citi rezolvările cerințelor din cadrul modelelor de subiecte pentru bacul la chimie organică din 2022.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A

Itemii de la 1 la 10 se referă la compuși organici ale căror formule de structură, notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos:

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 30 de puncte

1. Între compuși organici sunt și hidrocarburi. Numărul acestora este egal cu: 

a. 1;  

b. 2; 

c. 3;

d. 4. 

2. Sunt compuși organici cu funcțiuni mixte: 

a. (A), (B) și (C); 

b. (B), (D) și (E); 

c. (B), (E) și (F); 

d. (D), (E) și (F). 

3. Nu au în moleculă atomi de carbon secundar: 

a. (A) și (B); 

b. (A) și (C); 

c. (A) și (D); 

d. (A) și (E). 

4. Compusul (A) poate fi obținut din compusul (F) printr-o reacție de: 

a. adiție;  

b. eliminare; 

c. substituție;

d. transpoziție. 

5. Este fals că: 

a. (B) este o un aminoacid diaminomonocarboxilic; 

b. (C) se poate obține din (F) printr-o reacție de cracare; 

c. (D) este o cetohexoză; 

d. (E) este acidul acetilsalicilic. 

6. Compusul organic (A): 

a. are în moleculă același număr de legături covalente ca (F); 

b. are temperatura de fierbere mai mare decât (F); 

c. este izomer de poziție cu (F); 

d. este omologul inferior al lui (F). 

7. Este adevărat că: 

a. (A) se utilizează ca solvent; 

b. (B) are în moleculă 20 de atomi; 

c. (C) are formula brută CH2; 

d. (D) are formula moleculară CH2O. 

8. Referitor la reacția dintre acidul iodhidric și (C), este adevărat că: 

a. este o reacție de substituție; 

b. produsul de reacție prezintă izomerie optică; 

c. se aplică regula lui Markovnikov; 

d. se formează 2-iodopropena. 

9. Au raportul atomic C: H = 1 : 2: 

a. (A) și (B); 

c. (C) și (D); 

b. (B) și (C); 

d. (D) și (F). 

10. Există aceeași cantitate de carbon în: 

a. 1 mol de (B) și 1 mol de (C); 

b. 2 mol de (B) și 1 mol de (D); 

c. 14,6 g de (B) și 4,2 g de (C); 

d. 43,8 g de (B) și 54 g de (D). 

Rezolvare Subiectul A

1. c; 

2. b; 

...

Subiectul B

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 10 puncte

1. Etina și benzenul au aceeași formulă brută. 

2. Omologul inferior al n-heptanului are în moleculă șase legături covalente carbon-carbon. 

3. Dehidrohalogenarea 2-bromobutanului este o reacție de eliminare. 

4. Celuloza este o polizaharidă solubilă în reactiv Schweizer. 

5. Metanolul poate fi utilizat la prepararea băuturilor alcoolice.

Rezolvare Subiectul B

1. A 

2. F (Explicație suplimentară: Omologul inferior al n-heptanului are în moleculă cinci legături covalente carbon-carbon.)

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C 

1. a. Scrieți formula de structură a unei hidrocarburi (H), cu catena aciclică și formula brută CH2, care conține în moleculă trei atomi de carbon primar, un atom de carbon secundar, un atom de carbon terțiar și un atom de carbon cuaternar. 

b. Scrieți formula de structură a unui izomer de catenă al hidrocarburii (H). 4 puncte 

2. Un alcan (A) are formula de structură:

a. Scrieți denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a alcanului (A). 

b. Scrieți formula de structură a unui izomer de catenă al alcanului (A), care același număr de atomi de carbon asimetric în moleculă ca acesta. 3 puncte 

3. Scrieți ecuațiile reacțiilor de ardere ale metanului și propanului. 4 puncte 

4. O probă de 2,5 mol de amestec gazos, care conține metan și propan, se supune arderii. Știind că, în amestecul gazos, raportul molar metan : propan = 2 : 3, calculați cantitatea de oxigen, exprimată în moli, necesară stoechiometric arderii amestecului de alcani. 3 puncte 

5. Notați o utilizare a acetilenei. 1 punct

Rezolvare Subiectul C

4.

2,5 moli amestec gazos

raportul molar metan : propan = 2 : 3

Masa amestec= Masa metan+Masa propan=16+44=60 g/mol

Din raportul molar vom avea 2a moliCH4 și ...

...

Subiectul D

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de nitrare a fenolului pentru a obţine 2-nitrofenol, 2,4-dinitrofenol şi 2,4,6-trinitrofenol. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 6 puncte 

2. La nitrarea a 376 kg de fenol s-a obţinut un amestec organic de produși de reacție, care conţine 2-nitrofenol, 2,4-dinitrofenol, 2,4,6-trinitrofenol și fenol nereacționat în raport molar 1 : 2 : 6 : 1. 

Determinați masa de 2,4,6-trinitrofenol, exprimată în kilograme, din amestecul organic de reacție obținut în urma nitrării. 3 puncte 

3. Notați o proprietate fizică a naftalinei, în condiții standard. 1 punct

Rezolvare Subiectul D

...

3. Naftalina este o substanță solidă.

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E 

1. Se consideră schema de transformări, unde (A) și (B) sunt substanțe organice:

Scrieţi ecuaţiile reacțiilor corespunzătoare schemei de transformări. 4 puncte 

2. Metanolul are putere calorică mare și este utilizat drept combustibil. 

a. Notați două proprietăți fizice ale metanolului, în condiții standard. 

b. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a metanolului. 4 puncte 

3. Determinați căldura degajată la arderea a 5 mol de metanol, exprimată în kilojouli, știind că la arderea unui kilogram de metanol se eliberează în mediul exterior o căldură de 22300 kJ. 2 puncte 

4. Scrieţi ecuaţia reacției dintre acidul etanoic și hidrogenocarbonatul de sodiu. 2 puncte 

5. Un pliculeț cu praf de copt conține 4,2 g de hidrogenocarbonat de sodiu. Peste conținutul plicului se adaugă oţet. Calculați volumul de dioxid de carbon format, exprimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune. Se consideră că s-a consumat întreaga cantitate de hidrogenocarbonat de sodiu din plic. 3 puncte

Rezolvare Subiectul E

1. 

CH3-CH2-OH+O2 CH3-COOH+H2O

2CH3-COOH+MgO (CH3-COO) 2Mg+H2O

...

Subiectul F

1. Prin hidroliza parţială a unei tetrapeptide (P) se formează un amestec ce conţine: valil-cisteină, valil-glicină şi cisteinil-valină. Scrieţi formula de structură a tetrapeptidei (P). 3 puncte 

2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. Determinați volumul soluției de glucoză de concentrație 0,1 M, exprimat în litri, necesar formării a 8,64 g de argint, în reacție cu reactivul Tollens. 5 puncte 

3. Notați două surse naturale de zaharoză. 2 puncte 

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Na- 23; Ag- 108. 

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1

Rezolvare Subiectul F

2. b. x= 8,64/2*108= 0,04 moli

CM= Nr. de moli/Vs

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Chimie Organică 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.