Lock

Subiectul III

Lock

Punctul 1

În sesiunile trecute ale bacalaureatului, cerințe de la punctul 1 au vizat deseori regnurile și funcțiile de relație (sistemul digestiv, analizatorii etc.). Învață mai multe despre regnuri și funcțiile organismului din Manualul de Biologie vegetală și animală.

Schemă | Teoria de bază

A) Regnurile

Organismele vii sunt împărțite în 5 regnuri:

 • Regnul Monera din care fac parte bacteriile (ex. Escherichia coli) și algele verzi (ex. Spirulina);
 • Regnul Protista include protistele asemănătoare cu plantele (ex. euglena), protistele asemănătoare cu animalele: sarcodine (ex. amiba), ciliphora (ex. paramecium), sporozoare și zoomastigine și protistele asemănătoare cu fungi (oomicete și mixomicete);
 • Regnul Fungi ce are ca reprezentanți zigomicetele, ascomicetele, bazidiomicetele ș.a.
 • Regnul Plantae include alge, mușchi, ferigi și plante cu semințe (gimnosperme – ex. brad, pin, molid și angiosperme – ex. porumb, măr, cartof);
 • Regnul Animalia cuprinde:
 • animale nevertebrate: moluște (ex. scoici, melci), anelide (ex. râma), nematode(ex. ascarizii), artropode (ex. crab, albină, păianjen)
 • animale vertebrate: pești (ex. crap, rechini), amfibieni (ex. broasca de lac, salamandra), reptile (ex. șopârlă, crocodil), păsări (ex. acvilă, porumbel) și mamifere (ex. lup, maimuță).

B) Funcțiile organismului

Funcția de relație este realizată de:

Funcția de nutriție este realizată de:

Funcția de reproducere 

 • La plante: sexuată sau asexuată
 • La animale: realizată de sistemul reproducător masculin sau feminin

C) Ciclul celular

Ciclul celular reprezintă durata medie care separă două diviziuni consecutive ale celulelor într-o creștere exponențială.

Ciclul celular este compus din două faze: 

 • Diviziunea celulară 
 • Interfaza – faza dintre două diviziuni celulare în care celula crește și acumulează nutrienți

Diviziunea celulară se poate realiza prin:

 • Mitoză – în care cele două celule fiice rezultate au aceeași cantitate de ADN și același număr de cromozomi ca și celula parentală. În acest mod se multiplică celulele somatice ale organismelor pluricelulare. Mitoza are 4 faze: profază, metafază, anafază și telofază.
 • Meioză – în care dintr-o celulă diploidă (2n) rezultă patru celule fiice haploide (n). Mitoza este specifică procesului de gametogeneză. Gameții au un set haploid d
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in