Lock

Simulare

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Segregarea ........... a perechilor de caractere este una dintre legile ........... ale eredităţii. 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de grupe de moluște; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o caracteristică a acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Paralizia este boală a sistemului: 

a) circulator 

b) nervos central 

c) osos 

d) reproducător 

2. Din regnul Fungi fac parte: 

a) Angiospermele 

b) Briofitele 

c) Bazidiomicetele 

d) Pteridofitele 

3. Gineceul florii angiospermelor este alcătuit din totalitatea: 

a) carpelelor 

b) petalelor 

c) sepalelor 

d) staminelor 

4. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 8 cromozomi are: 

a) n = 4 cromozomi 

b) n = 8 cromozomi 

c) 2n = 4 cromozomi 

d) 2n = 8 cromozomi 

5. Ovulul: 

a) are în structura sa foliculi 

b) este celulă diploidă 

c) este fecundat de spermatozoid 

d) reprezintă gonada feminină

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Țesuturile vegetale definitive sunt alcătuite din celule specializate, diferențiate. 

2. La mamifere, în timpul inspirației, presiunea aerului din plămâni crește. 

3. Peretele celular este o structură specifică celulei animale.

Rezolvare

A. Segregarea independentă a perechilor de caractere este una dintre legile mendeliene ale eredității.

B. gasteropode – au masa viscerală răsucită în spirală

– cefalopode – au corpul format din cap și mai multe tentacule cu ventuze

C. 1b; 2c; 3a; 4d; 5c.

D. 1 A.

2 F. Varianta corectă: La mamifere, în timpul inspirației, presiunea aerului din plămâni scade.

3 F. Varianta corec...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in