Lock

Sesiunea specială

Lock

Subiectul I

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Rinichii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea ............ şi sunt alcătuiţi din numeroase unităţi microscopice numite ............ . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de componente ale celulei eucariote; scrieţi în dreptul fiecărui component celular câte o caracteristică structurală. 

C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Caliciul florii angiospermelor este alcătuit din totalitatea: 

a) carpelelor   
b) petalelor  
c) sepalelor   
d) staminelor 

2. Celenteratele aparțin regnului: 

a) Animale   
b) Fungi   
c) Monera   
d) Protiste 

3. Boală cu transmitere sexuală este: 

a) cistita   
b) mixedemul   
c) sifilisul   
d) strabismul 

4. Celula glială este componentă a țesutului: 

a) conjunctiv   
b) de apărare   
c) nervos   
d) secretor 

5. Mezencefalul mamiferelor: 

a) este localizat între bulb și puntea lui Varolio   
b) este componentă a trunchiului cerebral   
c) este sediul activităţii nervoase superioare   
d) se leagă de cerebel prin pedunculii cerebrali

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera 

A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Veziculele seminale sunt glande anexe ale sistemului reproducător feminin. 

2. Bila secretată de ficat conţine enzime cu rol în emulsionarea grăsimilor. 

3. În cazul ochiului mamiferelor, celulele fotosensibile din structura retinei fac sinapsă cu neuronii b

Rezolvare

A. Rinichii mamiferelor sunt localizați în cavitatea abdominală și sunt alcătuiți din numeroase unități microscopice numite nefroni.

B. membrana celulară – formată dintr-un bistrat fosfolipidic și proteine intercalate în acesta

     nucleul – este alcătuit din membrană nucleară, carioplasmă și nucleoli

C. 1c; 2a; 3c; 4c; 5b.

D. 

1 F. Varianta corectă: Veziculele seminale sunt glande anexe ale sistemului reproducător masculin.

2 F. Varianta corectă: Bila secretată de ficat conţine săruri biliare cu rol în emulsionarea grăsimilor.

3 A.

Subiectul al II-lea

A 18 puncte 

Ateroscleroza, hipertensiunea arterială, infarctul miocardic sunt boli ale sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă și vase de sânge.   
a) Caracterizaţi ateroscleroza precizând: două cauze, o manifestare și două măsuri de prevenire.   
b) Explicați rolul rețelei de capilare sanguine din jurul alveolelor pulmonare.   
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui atlet, ştiind următoarele:   
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;   
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;   
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;   
- masa corpului atletului este de 83 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.   
d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de pruni care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma şi culoarea fructelor. Un soi de prun are fructe ușor alungite (o), de culoare vineție (V), fiind heterozigot pentru culoarea fructelor, iar celălalt soi de prun are fructe ovoide (O), de culoare albastru deschis (v), fiind homozigot pentru forma fructelor. În F1 se obțin mai multe combinații de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele:   
a) genotipurile părinților;   
b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți;   
c) genotipul indivizilor din F1 cu ambele caractere dominante şi al celor cu fructe ovoide, de culoare albastru deschis; procentul indivizilor din F1 cu fructe ovoide;   
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare

A.

a) Două cauze care ....

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in