Lock

Modele de subiecte

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Fermentația ............ este un tip de respirație ............ . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de țesuturi vegetale; scrieţi în dreptul fiecărui tip de țesut vegetal câte o caracteristică structurală. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Dicotiledonatele sunt: 

a) bacterii 

b) gimnosperme 

c) monere 

d) plante 

2. Fruct cărnos, întâlnit la angiosperme, este: 

a) achena 

b) baca 

c) nuca 

d) păstaia 

3. Ovarele: 

a) conţin numeroşi foliculi 

b) reprezintă gonadele bărbăteşti 

c) sunt celule haploide 

d) sunt fecundate de spermatozoizi 

4. Fotosinteza la plante: 

a) este un tip de nutriţie heterotrofă 

b) eliberează energie luminoasă 

c) este procesul producerii de substanțe anorganice 

d) se realizează în prezența pigmenţilor asimilatori 

5. Stomacul mamiferelor: 

a) este glandă anexă a sistemului digestiv 

b) este localizat în cavitatea toracică 

c) face legătura între esofag și intestinul subțire 

d) participă la realizarea funcţiei de relaţie

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Ocrotirea unor specii de viețuitoare contribuie la conservarea biodiversității în România. 

2. Hipotalamusul este componentă a trunchiului cerebral al mamiferelor. 

3. Rinichii mamiferelor sunt localizați în partea ventrală a cavității abdominale. 

Rezolvare

A. Fermentația alcoolică este un tip de respirație anaerobă.

B. epiderma – este formată dintr-un strat unic de celule aplatizate 

parenchim – prezintă o abundență de celule de aceeași dimensiune ce au cele trei diametre aproximativ egale

C. 1d;...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in