Lock

2013

Lock

Sesiunea iunie

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Urechea externă a mamiferelor este alcătuită din pavilion şi conductul auditiv.

B Daţi două exemple de grupe de amfibieni; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplu reprezentativ.

Anurele sunt amfibieni fără coadă, un exemplu fiind broasca.
Urodelele sunt amfibieni cu coadă, având drept reprezentant salamandra.

C Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Scleroza în plăci este boală a sistemului:

 1. digestiv
 2. excretor
 3. nervos central
 4. reproducător masculin

Răspuns corect: c

La eucariote, sediul respiraţiei aerobe este:

 1. aparatul Golgi
 2. cloroplastul
 3. mitocondria
 4. reticulul endoplasmatic

Răspuns corect: c

Din regnul Fungi fac parte:

 1. Ascomicetele
 2. Angiospermele
 3. Celenteratele
 4. Gimnospermele

Răspuns corect: a

Rinichii:

 1. au în structura lor nefroni
 2. realizează funcţia de relaţie
 3. sunt localizaţi în cavitatea toracică
 4. sunt lipsiţi de vascularizaţie

Răspuns corect: a

Celulele cu conuri sunt:

 1. absente în pata galbenă
 2. componentele nervului optic
 3. localizate în coroidă
 4. receptori vizuali

Răspuns corect: d

D Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Bronşita este o boală cu transmitere sexuală. F
  Sifilisul este o boală cu transmitere sexuală.
 2. Organul comun sistemelor digestiv şi respirator este laringele. F
  Organul comun sistemelor digestiv şi respirator este faringele.
 3. Una dintre căile de realizare a recombinării genetice este schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche. A

Subiectul II

A Ateroscleroza este una dintre bolile sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă şi vase de sânge (artere, vene, capilare).

 1. Caracterizaţi ateroscleroza, precizând: două cauze, două manifestări, două măsuri de prevenire.
 2. Explicaţi motivul pentru care capilarele au pereţii subţiri, foarte permeabili.
 3. Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui sportiv, ştiind următoarele:
  -sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  -plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  -apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  -masa corpului sportivului este de 74 Kg.
  Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

a)Ateroscleroza se poate instala din cauza unei alimentații bogate în lipide, dar și din cauza unui mod de viață sedentar, care duc la infiltrarea cu grăsime a pereților arteriali. Prezintă manifestări de tip ischemic, determinând atât angine cât și infarcte. Această afecțiunea poate fi prevenită prin evitarea supraalimentației și a sedentarismului prin adoptarea unei diete sănătoase și practicarea sportului regulat.

b)Capilarele au pereții subțiri și foarte permeabili deoarece asigură schimburi de substanțe și gaze între sânge și celule, făcând legătura, prin structura lor de tip rețea, între vene și artere.

c) Masă sânge:
74x7:100=5,18 l;
Masă plasmă sangvină:
5,18x55:100=2,849 l;
Masă apă din plasma sangvină:
2,849x90:100=2,5641 l.

d)Să se stabiliească masa apei din plasma sângelui unui sportiv, știind următoarele:
-sângele reprezintă 8% din masa corpului;
-plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
-apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
-masa corpului sportivului este de 74 Kg.
Masă sânge:
74x8:100=5,92 l;
Masă plasmă sangvină:
5,92x55:100=3,256 l;
Masă apă din plasma sangvină:
3,256 x90:100=2,9304 l.

B În urma încrucişării dintre două soiuri de viţă de vie, unul cu fructe alb-gălbui şi mari (AAMM) şi altul cu fructe albăstrui-violet şi mici (aamm), se obţin în prima generaţie, F1, organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

 1. fenotipul organismelor din F1;
 2. tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;
 3. numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 care au fructe alb-gălbui şi mici.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

a) Fenotipul organismelor din F1: fructe alb-gălbui și mari.

b) Tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1:AM, Am, aM, am.

c) Numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote 4 din 16;
Genotipurile organismelor din F2 care au fructe alb-gălbui şi mici: AAmm, Aamm.

d) Să se determine genotipurile organsmelor din F2 care au fructe albăstrui-violet și mari.
Genotipurile organsmelor din F2 care au fructe albăstrui-violet și mari: aaMm, aaMM.

Subiectul III

1. Profaza şi telofaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice.

 1. Enumeraţi alte două faze ale diviziunii celulare mitotice.
 2. Comparaţi profaza cu telofaza, precizând două deosebiri între aceste faze.
 3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
  Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
  - Etapele meiozei.
  - Importanţa mitozei.

a) Diviziunea celulară mitotică se realizează în patru etape: profaza, telofaza,  anafaza și metafaza.

b) În profază are loc condensarea cromozomilor, pe când în telofază are loc decondensarea treptată a cromozomilor.
În profază cromozomii devind bicromatidici, pe când în telofază cromozomii ajung monocromatidici.

c) Meioza are loc doar în celulele organelor reproducătoare.
Meioza are loc în două etape, denumite Meioza I și Meioza II.
Prin intermediul mitozei este asigurată creșterea și dezvoltarea organismului.
Prin procesul de mitoză  în corp are loc înlocuirea celulelor uzate, lezate sau moarte.

2. Pentru a supravieţui, toate vieţuitoarele trebuie să se hrănească. Nutriţia se poate realiza autotrof sau heterotrof.

 1. Enumeraţi glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor.
 2. Explicaţi afirmaţia următoare: “Spre deosebire de animale, plantele verzi se pot hrăni autotrof prin fotosinteză”.
 3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nutriţia heterotrofă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
  În acest scop, respectaţi următoarele etape:
  - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

a) Glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor sunt reprezentate de glandele salivare, ficat și pancreas.

b) Comparativ cu animalele, plantele verzi se pot hrăni autotrof prin fotosinteză, proces prin care plantele verzi fac rost de substanțe organice din cele anorganice, absorbind CO2 din mediu și eliminând O2.

c) –saprofită, parazită, simbiontă, omnivor, specializat, micoză.
Nutriția heterotrofă poate fi saprofită, parazită și simbiontă. Ciupercile prezintă nutriție saprofită, preluând substanțe hrănitoare din organisme în descompunere sau din resturi organice. Un alt tip de nutriție heterotrofă este parazitismul, în urma căruia organismul-parazit își procură substanțe de la organismul gazdă, la care produce în schimb micoze sau zoonoze. Simbioza înseamnă supraviețuirea printr-o relație de ajutor reciproc intre două organisme.

Sesiunea iunie (rezervă)

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
La mamifere, urechea externă este alcătuită din pavilion şi conductul auditiv.

B. Numiţi cele două tipuri de celule fotosensibile din retina ochiului mamiferelor; scrieţi în dreptul fiecărui tip de celule fotosensibile câte o caracteristică.

Cele două tipuri de celule fotosensibile din retină sunt celulele cu conuri, responsabile pentru vederea fotopică și celulele cu bastonașe, responsabile de vederea scotopică.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Stomacul:

 1. este localizat în cavitatea abdominală
 2. este glandă anexă a sistemului digestiv
 3. produce un suc digestiv lipsit de enzime
 4. participă la realizarea funcţiei de relaţie

Răspuns corect: a

2. Rinichii:

 1. au în zona corticală piramide cu baza spre hil
 2. sunt componente ale sistemului excretor
 3. sunt localizaţi în cavitatea toracică
 4. sunt protejaţi de o pleură externă

Răspuns corect: b

3. Peştii osoşi sunt:

 1. anure
 2. hidrozoare
 3. urodele
 4. vertebrate

Răspuns corect: d

4. La plante, fotosinteza:

 1. constă în sinteza de substanţe anorganice
 2. este un tip de nutriţie heterotrofă
 3. este independentă de prezenţa clorofilei
 4. necesită prezenţa luminii

Răspuns corect: d

5. Gimnospermele aparţin regnului:

 1. Animale
 2. Fungi
 3. Monera
 4. Plante

Răspuns corect: d

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. SIDA este o boală cu transmitere sexuală, provocată de o bacterie. F
  SIDA este o boală cu transmitere sexuală, provocată de un virus.
 2. Aminoacizii sunt produşii finali ai digestiei lipidelor. F
  Aminoacizii sunt produşii finali ai digestiei proteinelor.
 3. Ereditatea şi variabilitatea sunt însuşiri
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in