Bac Biologie vegetală 2023 | Modele de subiecte

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Fermentația ............ este un tip de respirație ............ . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de țesuturi vegetale; scrieţi în dreptul fiecărui tip de țesut vegetal câte o caracteristică structurală. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Dicotiledonatele sunt: 

a) bacterii 

b) gimnosperme 

c) monere 

d) plante 

2. Fruct cărnos, întâlnit la angiosperme, este: 

a) achena 

b) baca 

c) nuca 

d) păstaia 

3. Ovarele: 

a) conţin numeroşi foliculi 

b) reprezintă gonadele bărbăteşti 

c) sunt celule haploide 

d) sunt fecundate de spermatozoizi 

4. Fotosinteza la plante: 

a) este un tip de nutriţie heterotrofă 

b) eliberează energie luminoasă 

c) este procesul producerii de substanțe anorganice 

d) se realizează în prezența pigmenţilor asimilatori 

5. Stomacul mamiferelor: 

a) este glandă anexă a sistemului digestiv 

b) este localizat în cavitatea toracică 

c) face legătura între esofag și intestinul subțire 

d) participă la realizarea funcţiei de relaţie

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Ocrotirea unor specii de viețuitoare contribuie la conservarea biodiversității în România. 

2. Hipotalamusul este componentă a trunchiului cerebral al mamiferelor. 

3. Rinichii mamiferelor sunt localizați în partea ventrală a cavității abdominale. 

Rezolvare

...

B. epiderma – este formată dintr-un strat unic de celule aplatizate 

...

Subiectul II

30 de puncte

A 18 puncte 

Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor. 

a) Precizaţi trei vase mari de sânge și tipul de sânge transportat de două dintre cele trei vase de sânge. 

b) Explicați rolul valvelor atrioventriculare. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului adultului este de 89 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de mere care se deosebesc prin două perechi de caractere: mărimea şi culoarea fructelor. Fructele mari (M) şi roșii (R) sunt caractere dominante, iar fructele mici (m) şi verzi (r) sunt caractere recesive. Un părinte are fructe mari şi verzi, fiind homozigot pentru mărimea fructelor, iar celălalt părinte are fructe mici şi roșii, fiind heterozigot pentru culoarea fructelor. În F1 se obțin mai multe combinații de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile părinților; 

b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți; 

c) procentul combinațiilor din F1 cu fructe mari; genotipul indivizilor din F1 cu fructe mari şi roșii şi al celor cu fructe mari şi verzi. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

...

b) Valvele artrioventriculare au rolul de a preveni reîntoarcerea sângelui din ventricule în atrii în timpul sistolei ventriculare.

...

Subiectul III

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul nervos împreună cu organele de simț au rol în realizarea sensibilității la mamifere. 

a) Precizaţi trei componente ale sistemului optic al globului ocular al mamiferelor. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Ciocanul, nicovala și scărița, din urechea medie a mamiferelor, au rol în transmiterea undelor sonore către receptorii auditivi”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Sistemul nervos central la mamifere - componente
  • Nasul

2. 16 puncte 

Organismele eucariote au organizare celulară. Diviziunea celulară la eucariote se poate realiza indirect, prin mitoză și meioză. 

a) Precizaţi cele două etape ale meiozei și o fază a mitozei. 

b) Explicaţi rolul centrozomului în procesul de diviziune celulară. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Organite citoplasmatice comune celulelor vegetală și animală”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Cornee, umoare apoasă, cristalin.

b) Ciocanul, nicovala și scărița formează sistemul de oscioare al urechii medii ce transmite vibrațiile membranei timpanice (produse de undele sonore din mediul extern) către fereastra ovală a cohleei, pentru a fi transmise în continuare către ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2023 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.