Bac Biologie Vegetală 2022 | Modele de subiecte

Citește aici rezolvările modelelor de subiecte pentru bacalaureatul din 2022 la biologie vegetală și animală!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Celulele senzoriale auditive se află în melcul ............ din urechea ............ . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de faze ale diviziunii celulare mitotice; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Din grupul artropodelor fac parte: 

a) cestodele 

b) hirudineele 

c) insectele 

d) scifozoarele 

2. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 66 cromozomi are: 

a) 2n = 66 cromozomi 

b) 2n = 33 cromozomi 

c) n = 66 cromozomi 

d) n = 33 cromozomi 

3. Gimnospermele aparțin regnului: 

a) Fungi 

b) Monera 

c) Plante 

d) Protiste 

4. Rinichii mamiferelor sunt: 

a) alcătuiți din unități microscopice numite nefroni 

b) localizați în partea ventrală a cavității abdominale 

c) organe lipsite de vascularizație 

d) protejați de capsula Bowman 

5. La mamifere, hipotalamusul: 

a) conține nuclei vegetativi cu diferite funcții 

b) este componentă a trunchiului cerebral 

c) este sediul activităţii nervoase superioare 

d) se leagă de bulb prin trei perechi de pedunculi

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Puritatea gameților este una dintre legile mendeliene ale eredității. 

2. Epilepsia este boală cu transmitere sexuală. 

3. Miopia este o deficiență senzorială corectată cu lentile convergente.

Rezolvare

A. Celulele senzoriale auditive se află în melcul membranos din urechea internă.

B. 

Metafaza – cromozomii bicromatidici sunt dispuși în planul ecuatorial al celulei; 

Telofaza – cromozomii monocromatidici ajung la cei doi poli ai fusului de diviziune, unde se vor reorganiza formând cele două nuclee a celulelor fiice.

C.  

1. c)

2. d)

3. c)

4. a)

5. a)

D.  

1. A

2. F – Epilepsia este o boală a sistemului nervos 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor, alcătuit din inimă și vase de sânge, poate fi afectat de numeroase boli. 

a) Precizaţi o cauză, două manifestări și două măsuri de prevenire a accidentului vascular cerebral.

b) Explicați rolul țesutului excitoconductor din structura inimii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele: - sângele reprezintă 7% din masa corpului;

  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 77 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de fasole, unul cu flori albe (A) şi păstăi verzi (V) şi altul cu flori violete (a) şi păstăi galbene (v). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul indivizilor din F1; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu flori violete; genotipul organismelor din F2 care au flori albe și păstăi galbene.

 d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.  

a) Accidentul vascular cerebral poate fi cauzat de ateroscleroză și se manifestă prin pareze și tulburări senzoriale. Două măsuri de prevenire a accidentului vascular cerebral sunt evitarea stresului și adoptarea unui stil de viață lipsit de excese de alcool și tutun.

...

 

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Organismele au trei funcții de bază: de nutriție, de relație, de reproducere. 

a) Daţi trei exemple de sisteme care participă la realizarea funcţiilor de relație ale organismelor. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Sucul pancreatic are rol în digestia chimică a alimentelor”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

Reproducerea asexuată la plante.

Pigmenții asimilatori.

2. 16 puncte 

În lumea vie, există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. 

a) Scrieți ecuația chimică a respirației aerobe. 

b) Precizați un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „În timpul inspirației, presiunea aerului din plămâni scade sub valoarea presiunii atmosferice”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Modalităţi de evidenţiere a respiraţiei la plante”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

2.

...

c) „Modalități de evidențiere a respirației la plante”

Cuvinte cheie: respirație, dioxid de carbon, oxigen, substanțe organice, consum, fotosinteză.

Respirația la plante poate fi evidențiată în laborator, prin procedee bazate pe consumul de oxigen, pe producerea și eliminarea de CO2 sau pe consumul de substanțe...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie Vegetală 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.