Bac Biologie Vegetală 2022 | Sesiunea iunie

Mai jos poți citi rezolvările pentru sesiunea din iunie 2022 a bacalaureatului la biologie vegetală și animală.

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Țesutul nervos este alcătuit din ............ şi ............ . 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de tipuri de reproducere întâlnite la plante; scrieţi în dreptul fiecărui tip de reproducere câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. La eucariote, sediul respirației aerobe este: 

a) aparatul Golgi 

b) centrozomul 

c) mitocondria 

d) ribozomul 

2. Sunt moluște: 

a) arahnidele 

b) lamelibranhiatele 

c) oligochetele 

d) scifozoarele 

3. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 26 cromozomi are: 

a) 2n = 26 cromozomi 

b) 2n = 13 cromozomi 

c) n = 26 cromozomi 

d) n = 13 cromozomi 

4. La mamifere, vezica urinară: 

a) este protejată de o capsulă renală 

b) este localizată între rinichi și uretere 

c) este cale urinară 

d) preia urina din uretră 

5. Ficatul mamiferelor: 

a) este componentă a tubului digestiv 

b) este localizat în cavitatea toracică 

c) participă la realizarea funcţiei de relaţie 

d) produce bila, cu rol digestiv 

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Candidoza și TBC-ul sunt boli cu transmitere sexuală. 

2. La mamifere, în timpul inspirației, volumul plămânilor se micșorează. 

3. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din măduva spinării și encefal.

Rezolvare

B. 

Reproducerea asexuată - se poate realiza prin organe vegetative sau prin spori. 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă și vase de sânge. 

a) Numiţi două vase mari de sânge prin care circulă sânge oxigenat, precizând pentru fiecare dintre cele două vase de sânge: sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase, compartimentele inimii cu care comunică aceste vase de sânge. 

b) Precizaţi o deosebire dintre atriul stâng şi atriul drept ale inimii mamiferelor. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului tânărului este de 67 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează un soi de mușcată curgătoare cu flori simple (d), de culoare albă (A) cu un soi de mușcată curgătoare cu flori duble (D), de culoare roșie (a). Părinții sunt homozigoți pentru ambele caractere. În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 , 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor doi părinţi; 

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu flori duble; genotipul indivizilor din F2 care au flori simple de culoare roșie. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A. a) Vasele mari de sânge prin care circulă sânge oxigenat sunt: 1) aorta cu ramurile sale, care conduc sângele oxigenat de la inimă, de la nivelul ventriculul stâng, spre țesuturi; 2) venele pulmonare, care conduc sângele oxigenat de la plămâni spre inimă, comunicând cu atriul stâng al acesteia.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Organismele vii sunt clasificate în cinci regnuri. Două dintre acestea sunt: regnul Plante și regnul Fungi. 

a) Numiți un alt regn și doi reprezentanți ai acestui regn. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Plantele se hrănesc, în marea lor majoritate, autotrof”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Virusurile - caractere generale.
  • Heterotrofia la Fungi.

2. 16 puncte 

Ochiul este unul dintre organele de simț ale mamiferelor. 

a) Numiți alte trei organe de simț ale mamiferelor. 

b) Explicați afirmația următoare: „Miopia se corectează cu lentile divergente”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Globul ocular la mamifere”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.  

c) Virusurile sunt particule infecțioase care se replică în celulele vii. Unitatea morfologică și funcțională a virusurilor este virionul.

Nutriția fungilor este de tip heterotrof, adică necesită un...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie Vegetală 2022 | Sesiunea iunie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.