Bac Biologie vegetală 2022 | Sesiunea august

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Caliciul ............ angiospermelor este alcătuit din totalitatea ............ . 

B 6 puncte 

Numiți două faze ale mitozei; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 14 cromozomi are: 

a) 2n = 14 cromozomi 

b) 2n = 7 cromozomi 

c) n = 14 cromozomi 

d) n = 7 cromozomi 

2. Os al membrului inferior al omului este: 

a) clavicula 

b) femurul 

c) humerusul 

d) radiusul

 3. Boală cu transmitere sexuală este: 

a) astigmatismul 

b) ateroscleroza 

c) epilepsia 

d) sifilisul 

4. Componentă a nefronului este: 

a) calicele 

b) capsula Bowman 

c) piramida renală 

d) pelvisul renal 

5. La plante, fotosinteza: 

a) constă în oxidarea substanțelor organice 

b) este un tip de nutriţie heterotrofă 

c) necesită prezența pigmenţilor asimilatori 

d) se evidențiază după consumul de oxigen

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. La mamifere, celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe sunt localizate în retină. 

2. Esofagul este una dintre căile respiratorii ale sistemului respirator al mamiferelor. 

3. În timpul inspirației, volumul cavității toracice scade. 

Rezolvare

A. florii, sepalelor

...

Subiectul II

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă și vase de sânge, reprezentate de artere, vene și capilare. 

a) Caracterizaţi o venă precizând: denumirea venei, compartimentul inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin vena respectivă. 

b) Explicați rolul limfocitelor în apărarea organismului. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului copilului este de 22 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de coacăz, unul cu fructe mari (M), de culoare neagră (N) şi altul cu fructe mici (m), de culoare roșie (n). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinților; 

b) trei exemple de tipuri de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) raportul de segregare după fenotip din F2; genotipul organismelor din F2 care au fructe mari și de culoare roșie. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A. 

a) Vena cavă superioară face parte din marea circulație. Prin această venă, sensul circulației sângelui este de la țesuturi (prin alte vene mai mici) spre inimă. Sângele din vena cavă superioară se varsă în atriul drept al inimii. Prin vena cavă superioară curge sânge bogat în dioxid de carbon și sărac în oxigen.

...

Subiectul III

30 de puncte

1. 14 puncte 

Viețuitoarele sunt clasificate în cinci regnuri. Vertebratele sunt încadrate în regnul Animale. 

a) Numiți alte trei regnuri ale lumii vii. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Animalele sunt adaptate la mediul lor de viață”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Artropodele
  • Păsările

2. 16 puncte 

Țesuturile definitive sunt alcătuite din celule diferențiate, specializate. 

a) Precizați două tipuri de țesuturi vegetale definitive și câte o caracteristică pentru fiecare tip de țesut vegetal definitiv. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Epiteliile secretoare intră în alcătuirea glandelor”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Neuronul”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

2. 

c) „Neuronul”

Noțiuni cheie: țesut nervos, sinapsă, corp neuronal, axon, dendrită, informație nervoasă

Neuronii sunt celule specializate ale țesutului nervos, care conduc informația nervoasă sub formă de impuls nervos. Prin intermediul neuronilor, sistemul nervos primește, prelucrează și ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2022 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.