Bac Biologie vegetală 2021 | Modele de subiecte

În acest eBook poți să găsești cerințele și rezolvările modelelor de subiecte pentru bacul la biologie vegetală din 2021!

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul optic al ochiului mamiferelor este alcătuit din: cornee, umoarea ............, ............. și umoarea sticloasă.  4 puncte 

B. Numiţi două boli cu transmitere sexuală; scrieţi în dreptul fiecărei boli câte o manifestare. 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.  10 puncte

1. Din grupul pteridofitelor fac parte: 

a) coniferele 

b) filicatele 

c) gimnospermele 

d) monocotiledonatele 

2. Peştii osoşi sunt: 

a) amfibieni 

b) placentare 

c) urodele 

d) vertebrate 

3. Ficatul mamiferelor:

a) este componentă a tubului digestiv 

b) este localizat în cavitatea toracică 

c) participă la realizarea funcţiei de relaţie 

d) produce un suc digestiv lipsit de enzime 

4. La mamifere, cerebelul: 

a) are suprafața brăzdată de șanțuri 

b) este alcătuit din două emisfere cerebrale 

c) prezintă la exterior scoarța cerebrală 

d) se leagă de bulb prin trei perechi de pedunculi 

5. Rinichii: 

a) au la exterior zona medulară 

b) sunt alcătuiți din nefroni 

c) sunt localizaţi în cavitatea toracică 

d) sunt protejaţi de capsula Bowman 

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 

Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Urechea internă conține celule fotoreceptoare. 

2. Plantele realizează sinteza de substanțe anorganice prin fotosinteză. 

3. Seva brută circulă prin vasele lemnoase ale plantelor                         

                                                                                                                            10 puncte

Rezolvare:

A. apoasă, cristalin

B. SIDA (Sindromul imunodeficienței dobândite) – manifestare: ganglioni limfatici inflamați

Infecția cu HPV (papilomavirusul uman) – manifestare: negi genitali de culoarea pielii sau gri.

C.

1. B

2. D

3. D

4. A

5. B

D. 

1. F - Urechea internă este alcătuită din canale semicirculare 

...

Subiectul al II-lea

A. 

Inima şi vasele de sânge alcătuiesc sistemul circulator al mamiferelor. Inima este alcătuită din patru compartimente. 

a) Numiți două vase mari de sânge prin care sângele circulă către inimă și cele două compartimente ale inimii în care trece sângele din aceste vase. 

b) Precizați rolul valvulelor atrio-ventriculare și al valvulelor semilunare. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele: 

- sângele reprezintă 8% din masa corpului; 

- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 

- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- masa corpului persoanei este de 97 Kg. 

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

                                                                                                                        18 puncte 

B.

Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma și dimensiunea frunzelor. Frunzele ovale (O) şi mari (M) sunt caractere dominante, iar frunzele lanceolate (o) şi mici (m) sunt caractere recesive. Un părinte are frunze ovale și mari, iar celălalt părinte are frunze lanceolate și mici. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părintelui cu ambele caractere recesive; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu frunze ovale; genotipul organismelor din F2 care au frunze lanceolate și mari. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

                                                                                                                        12 puncte

Rezolvare:

A.

a) Vena cavă (superioară și inferioară), venele pulmonare; Atriul stâng (sângele oxigenat de la plămâni), atriul drept (primește sângele din cap, gât, membre superioare). 

b) Valvulele atrio-ventriculare împiedică întoarcerea sângelui din ventricule în atrii. Valvulele semilunare împiedică întoarcerea sângelui din artere în ventricule. 

c) 97 kg masa corporală – 8% sânge

(97*8)/100= 7,76 

...

Subiectul al III-lea

1.

Sistemul nervos central este alcătuit din măduva spinării și encefal. 

a) Precizați cele trei componente ale trunchiului cerebral. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Substanța cenușie are rol în realizarea funcției reflexe a măduvei spinării”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Scoarța cerebrală. 

- Nuclei senzitivi. 

                                                                                                                14 puncte 

2.

Respiraţia, circulația, împreună cu alte funcții participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului. 

a) Precizaţi trei modalităţi de evidenţiere a respiraţiei la plante. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Prezența clorofilei este una dintre condițiile necesare realizării procesului de fotosinteză”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Heterotrofia la Fungi”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

                                                                                                                 16 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2021 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.