Bac Biologie vegetală 2021 | Sesiunea iunie

Citește aici rezolvările tuturor celor trei subiecte de la bacul la biologie vegetală și animală din sesiunea iunie 2021!

Subiectul I

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Puritatea ............ şi segregarea independentă a perechilor de caractere sunt legi ale ............, descoperite de Mendel. 

B 6 puncte 

Daţi două exemple de cordate; scrieţi în dreptul fiecărui exemplu de cordat câte un tip de locomoţie întâlnit la acesta. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 36 cromozomi are: 

a) 2n = 36 cromozomi 

b) 2n = 18 cromozomi 

c) n = 36 cromozomi 

d) n = 18 cromozomi 

2. Boală cu transmitere sexuală este: 

a) astigmatismul 

b) candidoza 

c) epilepsia 

d) gastrita 

3. Cale respiratorie a mamiferelor este: 

a) alveola pulmonară 

b) esofagul 

c) pleura 

d) laringele 

4. La mamifere, ureterele: 

a) alcătuiesc zona medulară a rinichilor 

b) au formă de pâlnie cu baza spre hilul renal 

c) sunt localizate între vezica urinară şi uretră 

d) transportă urina către vezica urinară 

5. La plante, fotosinteza: 

a) eliberează CO2 în prezenţa luminii 

b) necesită prezenţa pigmenţilor asimilatori 

c) poate fi evidenţiată după O2 absorbit 

d) produce o cantitate mare energie

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele fac parte din regnul Fungi. 

2. În timpul unei expiraţii normale, volumul cavităţii toracice creşte. 

3. Bila secretată de ficat are rol în emulsionarea grăsimilor.

Rezolvare

A. gameților, eredității

...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte 

La mamifere, sângele circulă printr-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi capilare. 

a) Numiţi o arteră şi o venă, precizând pentru fiecare dintre cele două vase de sânge: tipul de sânge transportat, sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase. 

b) Precizaţi o deosebire dintre ventriculul stâng şi ventriculul drept ale inimii mamiferelor. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului persoanei este de 85 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează o plantă de tuia care are coroană globulară (G) şi frunze verzi (V), fiind homozigotă pentru ambele caractere, cu o plantă de tuia care are coroană conică (g) şi frunze galbene (v). În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 , 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor doi părinţi; 

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) genotipul indivizilor din F2 care au coroană globulară şi frunze galbene. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) Artera aortă conduce sânge încărcat cu oxigen de la inimă spre țesuturi; vena cavă conduce sânge încărcat cu dioxid de carbon de la țesuturi spre inimă. 

...

Subiectul al III-lea

1. 14 puncte 

Urechea, ochiul sunt organe de simţ care, împreună cu sistemul nervos, au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere. 

a) Enumeraţi trei componente ale sistemului optic al ochiului mamiferelor. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Una dintre cauzele pierderii auzului poate fi lezarea melcului membranos”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Urechea medie
  • Encefalul

2. 16 puncte 

Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 

a) Caracterizaţi o componentă specifică celulei vegetale precizând: denumirea, două caracteristici structurale, un rol. 

b) Precizaţi o deosebire structurală dintre reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Componentele nucleului”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

2.

a) Cloroplastele sunt organite specifice celulei vegetale, care au în structura lor tilacoizi care formează grana. Tilacoizii conțin pigmenți clorofilieni. La nivelul cloroplastelor are loc fotosinteza.  

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2021 | Sesiunea iunie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.