Bac Biologie vegetală 2021 | Sesiunea august

Aici poți citi rezolvările bacului la biologie vegetală și animală din 2021, sesiunea august.

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Gimnospermele și ............ aparțin regnului ............ . 

B 6 puncte 

Dați două exemple de componente specifice celulei vegetale; scrieţi în dreptul fiecărui component rolul îndeplinit. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sunt viermi: 

a) anelidele 

b) arahnidele 

c) cefalopodele 

d) crustaceii 

2. Boală cu transmitere sexuală este: 

a) astmul bronșic 

b) ateroscleroza 

c) epilepsia 

d) sifilisul 

3. La plante, fotosinteza: 

a) este procesul sintezei de substanţe anorganice 

b) este independentă de prezenţa clorofilei 

c) este un tip de nutriţie heterotrofă 

d) necesită prezenţa luminii 

4. Retina este: 

a) componentă a sistemului optic 

b) în contact direct cu sclerotica 

c) învelişul extern al globului ocular 

d) sediul receptorilor vizuali 

5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi are: 

a) 2n = 44 cromozomi 

b) 2n = 22 cromozomi 

c) n = 44 cromozomi 

d) n = 22 cromozomi

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. La plante, ţesuturile conducătoare lemnoase au rol în transportul sevei brute. 

2. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea externă. 

3. Căile urinare ale mamiferelor sunt reprezentate de nefroni, vezica urinară și uretră.

Rezolvare

A. angiospermele, Plantae

B. Peretele celular – funcție de apărare a celulei vegetale împotriva...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Inima mamiferelor este un organ musculos, alcătuit din două atrii şi două ventricule. Sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi capilare. 

a) Precizați: numele unui vas mare de sânge care comunică cu atriul drept al inimii și numele unui vas mare de sânge care comunică cu atriul stâng al inimii, tipul de sânge transportat și sensul circulației sângelui prin vasele respective. 

b) Explicați diferenţa de grosime dintre pereţii ventriculului drept şi cei ai ventriculului stâng. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului copilului este de 21 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două plante de mazăre care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma și culoarea păstăii. O plantă de mazăre are păstăi lățite (L) și galbene (v), iar cealaltă plantă de mazăre are păstăi înguste (l) şi verzi (V). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor două plante de mazăre; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu păstăi galbene; genotipul organismelor din F2 care au păstăi înguste și galbene. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A.

a) - vena cavă superioară: comunică cu atriul drept al inimii, transportă sânge încărcat cu dioxid de carbon de la țesuturi la inimă; 

- venele pulmonare: comunică cu atriul stâng al inimii, transportă sânge încărcat cu oxigen de la plămâni la inimă.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Viețuitoarele obțin energia necesară desfășurării diferitelor activități prin respirație. 

a) Scrieți ecuația chimică a respirației aerobe. 

b) Formulați un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Cantitatea de energie obținută prin respirația aerobă este mai mare decât cantitatea de energie obținută prin respirația anaerobă”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Mecanismul ventilației pulmonare.
  • Fermentația lactică.

2. 16 puncte 

Autotrofia și heterotrofia sunt tipuri de nutriție întâlnite în lumea vie. Mamiferele au nutriție heterotrofă. Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv și glande anexe. 

a) Numiți trei componente ale tubului digestiv al mamiferelor. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Unele plante au nutriție heterotrofă”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Digestia chimică a alimentelor de-a lungul tubului digestiv”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) substanțe organice + O2 → CO2 + H2O + energie

b) Respirația anaerobă reprezintă oxidarea parțială a unor substanțe organice pentru a produce energie. Întrucât oxidarea nu este completă, cantitatea de energie obținută prin respirația anaerobă este...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2021 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.