Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea specială

Aici poți citi rezolvările pentru toate cele trei subiecte din sesiunea specială a bacului la biologie vegetală și animală din 2020.

Subiectul I

30 de puncte 

A (4 puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Peretele celular şi ............ sunt componente ale celulei ............ . 

B (6 puncte)

Numiţi două tipuri reprezentative de fructe întâlnite la angiosperme; scrieţi în dreptul fiecăruia câte un exemplu de fruct care aparţine tipului respectiv. 

C (10 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 58 cromozomi are: 

a) 2n = 58 cromozomi 

b) 2n = 29 cromozomi 

c) n = 58 cromozomi 

d) n = 29 cromozomi

2. Sunt animale vertebrate: 

a) artropodele 

b) celenteratele 

c) păsările 

d) viermii 

3. Plămânii mamiferelor sunt: 

a) acoperiţi de două pleure 

b) alcătuiţi din lobuli formaţi din lobi 

c) componente ale sistemului digestiv 

d) localizaţi în cavitatea abdominală 

4. Os al membrului superior la om este: 

a) coxalul 

b) femurul 

c) humerusul 

d) rotula 

5. Respiraţia: 

a) constă în sinteza de substanţe organice 

b) este un proces specific organismelor animale 

c) necesită prezenţa luminii 

d) poate fi aerobă şi anaerobă

D (10 puncte) 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Cauza gonoreei este infecţia cu virusul HIV. 

2. Rinichii mamiferelor sunt localizaţi în partea ventrală a cavităţii abdominale.

3. Bacteriile aparţin regnului Monera. 

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. (18 puncte)

La mamifere, sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi capilare. 

a) Precizaţi numele vaselor mari de sânge care preiau sângele din cele două ventricule ale inimii şi tipul de sânge transportat de aceste vase. 

b) Explicaţi modul în care hematiile realizează transportul gazelor respiratorii.

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adolescent, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului adolescentului este de 57 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. (12 puncte)

Se încrucişează un soi de lămâi care are fructe cu coaja subţire (g) şi vârful caracteristic lămâilor foarte mare (M) cu un soi de lămâi care are fructe cu coaja groasă (G) şi vârful caracteristic lămâilor mic (m). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 , 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor doi părinţi; 

b) tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1; 

c) raportul de segregare după fenotip din F2; genotipul indivizilor din F2 ale căror fructe au coaja subţire şi vârful caracteristic lămâilor mic. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. (14 puncte)

Heterotrofia este un mod de nutriţie întâlnit în lumea vie. 

a) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă şi un exemplu de organism cu nutriţie heterotrofă. 

b) Explicaţi importanţa existenţei organismelor autotrofe. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Nutriţia simbiontă
  • Digestia la animale: tipuri de digestie

2. (16 puncte)

Organele de simţ împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere. 

a) Enumeraţi trei deficienţe senzoriale la om. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Leziuni la nivelul urechii interne a unui mamifer pot cauza pierderea sensibilităţii auditive a acestuia.” 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Componentele encefalului”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.