Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea august

Accesează acest material pentru a putea citi rezolvările pentru subiectele din sesiunea august a bacalaureatului la biologie vegetală și animală din 2020.

Subiectul I

30 de puncte 

A (4 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Fruct uscat ............ întâlnit la angiosperme este ............ . 

B (6 puncte) 

Daţi două exemple de ţesuturi conjunctive moi; scrieţi în dreptul fiecărui ţesut conjunctiv moale câte o caracteristică structurală. 

C (10 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Filicatele sunt încadrate în regnul: 

a) Animale 

b) Monera 

c) Plante 

d) Protiste 

2. Peştii osoşi aparţin grupului: 

a) cefalopode 

b) celenterate 

c) cordate 

d) placentare 

3. Rinichii mamiferelor sunt: 

a) alcătuiţi din unităţi microscopice numite calice 

b) componente ale căilor urinare 

c) localizaţi în partea ventrală a cavităţii abdominale 

d) protejaţi la exterior de o capsulă fibroasă 

4. Sediul respiraţiei aerobe, la eucariote, este: 

a) centrozomul 

b) lizozomul 

c) mitocondria 

d) ribozomul 

5. Nutriţia heterotrofă: 

a) este specifică organismelor vegetale 

b) constă în sinteza de substanţe organice 

c) poate fi evidenţiată după CO2 absorbit 

d) se poate realiza saprofit şi parazit

D (10 puncte) 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Candidoza este o boală cu transmitere sexuală, provocată de o bacterie. 

2. Pancreasul mamiferelor produce un suc digestiv lipsit de enzime proteolitice.

3. La plante, seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase.

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A (18 puncte) 

Sângele, component al mediului intern al mamiferelor, circulă prin sistemul circulator alcătuit din inimă şi vase de sânge. 

a) Caracterizaţi hematiile precizând două caracteristici şi rolul îndeplinit. 

b) Comparaţi atriul stâng al inimii cu ventriculul stâng al inimii, precizând o asemănare și o deosebire între aceste compartimente ale inimii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui nou-născut, ştiind următoarele:

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului nou-născutului este de 3,8 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B (12 puncte) 

Se încrucişează două plante de mazăre care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma şi culoarea păstăii. Forma lăţită a păstăii (L) şi culoarea galbenă a păstăii (G) sunt caractere dominante, iar forma îngustă a păstăii (l) şi culoarea verde a păstăii (g) sunt caractere recesive. Una dintre plantele de mazăre are păstăi lăţite și culoare verde, fiind heterozigotă pentru forma păstăii, iar cealaltă plantă de mazăre are păstăi înguste şi de culoare galbenă, fiind homozigotă pentru culoarea păstăilor. În F1 se obțin mai multe combinații de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipurile celor două plante de mazăre; 

b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți; 

c) procentul combinațiilor din F1 cu păstăi de culoare galbenă; genotipul indivizilor din F1 cu păstăi lăţite și de culoare galbenă și al celor cu păstăi înguste și de culoare galbenă. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. (14 puncte)

În lumea vie, organismele aparţin modului de organizare procariot sau eucariot.

a) Caracterizaţi un component celular comun celulei procariote şi celulei eucariote precizând: denumirea componentului celular, o caracteristică și rolul îndeplinit. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între profaza mitozei și profaza I a meiozei există deosebiri”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Importanţa meiozei
  • Ciclul celular

2. (16 puncte)

Organele de simţ, împreună cu sistemul nervos, au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere. 

a) Numiți cele trei componente ale trunchiului cerebral. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Cristalinul are rol în focalizarea pe retină a razelor de lumină”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Deficienţe senzoriale la om”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.