Bac Biologie vegetală 2020 | Modele de subiecte

Parcurge în continuare rezolvările noastre pentru modelele de subiecte de la bacul la biologie vegetală și animală din 2020.

Subiectul I

30 de puncte

A. (4 puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Lipaza ............ are rol în digestia ............ . 

B. (6 puncte)

Daţi două exemple de faze ale diviziunii meiotice; scrieţi în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică. 

C. (10 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Filicatele sunt: 

a) Angiosperme 

b) Briofite 

c) Gimnosperme 

d) Pteridofite 

2. Celula glială este componentă a ţesutului: 

a) conjunctiv 

b) epitelial 

c) muscular 

d) nervos 

3. Una dintre bolile care afectează sistemul digestiv al omului este: 

a) astmul bronşic 

b) astigmatismul 

c) hepatita 

d) scleroza în plăci 

4. Fotosinteza la plante: 

a) constă în sinteza de substanţe minerale 

b) foloseşte dioxidul de carbon din aer 

c) se evidenţiază după consumul de substanţă organică 

d) se realizează în absenţa pigmenţilor asimilatori 

5. La mamifere, hipotalamusul: 

a) conţine nuclei cu rol în menținerea echilibrului corpului 

b) este localizat între măduva spinării şi bulbul rahidian 

c) este sediul activităţii nervoase superioare 

d) este componentă a diencefalului 

D. (10 puncte) 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. La plante, seva brută circulă prin vasele liberiene. 

2. Celulele senzoriale auditive se află în melcul membranos din urechea internă.

3. Coroida este componentă a sistemului optic al ochiului mamiferelor

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. (18 puncte) 

Inima şi vasele de sânge alcătuiesc sistemul circulator al mamiferelor. Acesta poate fi afectat de numeroase boli. 

a) Precizaţi o cauză, două manifestări și o măsură de prevenire a accidentului vascular cerebral. 

b) Comparaţi venele pulmonare cu venele cave, precizând două deosebiri dintre aceste vase de sânge. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele: - sângele reprezintă 7% din masa corpului; - plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; - apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; - masa corpului persoanei este de 63 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. (12 puncte) 

Se încrucişează două soiuri de fasole, unul cu flori violete şi păstăi galbene şi altul cu flori albe şi păstăi verzi. Florile violete (V) şi păstăile galbene (G) sunt caractere dominante, iar florile albe (v) şi păstăile verzi (g) sunt caractere recesive. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părintelui cu ambele caractere dominante; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu flori albe; genotipul organismelor din F2 care au flori violete și păstăi verzi. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. (14 puncte)

Funcţiile de bază ale organismelor sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere.

a) Daţi trei exemple de sisteme care participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismelor. 

b) Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Organismele care aparţin regnului Fungi au nutriţie heterotrofă”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Sensibilitatea şi mişcarea la plante.
  • Reproducerea sexuată la angiosperme

2. (16 puncte)

Conform Teoriei celulare, elaborată independent de către savanţii Mathias Schleiden şi Theodor Schwann, toate organismele vii sunt alcătuite din celule.

a) Caracterizaţi cloroplastele precizând: două particularităţi structurale; rol. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Celulele realizează permanent schimburi de substanţe cu mediul înconjurător”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Celula procariotă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2020 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.