Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea iunie

Accesează acest material pentru a parcurge rezolvările noastre pentru subiectul I, II și III din cadrul bacului la biologie vegetala 2020, sesiunea iunie.

Subiectul I

30 de puncte

A. (4 puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Din regnul Fungi fac parte ............ şi ............ . 

B (6 puncte) 

Daţi două exemple de grupe de animale vertebrate; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte o caracteristică morfologică. 

C (10 puncte) 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Componentă a tubului digestiv al mamiferelor este: 

a) bronhia 

b) faringele 

c) laringele 

d) pancreasul 

2. Fotosinteza la plante: 

a) este un tip de nutriţie heterotrofă 

b) eliberează energie luminoasă 

c) necesită prezenţa oxigenului 

d) produce substanţe organice 

3. Nefronul face parte din structura: 

a) encefalului 

b) plămânului 

c) rinichiului 

d) stomacului 

4. Coroida din structura ochiului mamiferelor: 

a) are rol de protecţie a globului ocular 

b) conţine vase de sânge 

c) este sediul fotoreceptorilor 

d) face parte din sistemul optic 

5. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 38 cromozomi are: 

a) 2n = 38 cromozomi 

b) 2n = 19 cromozomi 

c) n = 38 cromozomi 

d) n = 19 cromozomi 

D (10 puncte) 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Scăriţa este unul dintre cele trei oscioare din urechea internă a mamiferelor. 

2. SIDA este o boală ereditară umană. 

3. Mitocondriile sunt organite celulare comune celulei vegetale şi celulei animale.

Rezolvare:

A. ciupercile, lichenii 

B. agnate, gnatostomate

Agnatele sunt animale vertebrate lipsite de fălci.

Gnatostomatele sunt animale vertebrate cu fălci.

C. 

1b, 

2d, 

3c, 

4b, 

5d.

D. 

1. F - Scărița este unul dintre cele trei oscioare 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. (18 puncte)

Accidentul vascular cerebral, ateroscleroza, hipertensiunea arterială sunt boli ale sistemului circulator la om. 

a) Numiţi o altă boală a sistemului circulator la om, precizând: o cauză, o manifestare, o măsură de prevenire a acestei boli. 

b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între artera aortă şi venele pulmonare. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele: 

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului copilului este de 27 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B. (12 puncte)

În urma încrucişării între două soiuri de tomate, unul cu fructe roşii şi ovale (RROO) şi altul cu fructe portocalii şi rotunde (rroo), se obţin în prima generaţie, F1, organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: 

a) fenotipul organismelor din F1; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinaţiilor din F2 dublu heterozigote; genotipul organismelor din F2 care au fructe portocalii şi ovale. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare:

A.

a) Varicele sunt o afecțiune a sistemului circulator la om, care se manifestă prin dilatarea neregulată a venelor superficiale la membrele inferioare. Varicele sunt cauzate de ortostatismul prelungit (statul în picioare o perioadă lungă de timp) și pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos (evitarea exceselor de alcool și tutun, includerea exercițiilor fizice în rutină ș.a.).

b) Artera aortă face parte din marea circulație, pe când venele pulmonare fac parte din mica circulație. Atât prin artera aortă cât și prin venele pulmonare circulă sânge încărcat cu oxigen. 

c) (7/100)x27kg=1,89kg sânge

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. (14 puncte)

La mamifere, sistemul nervos central este alcătuit din encefal şi măduva spinării. 

a) Enumeraţi două componente ale encefalului, precizând pentru fiecare componentă câte un rol.

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Consumul de droguri reprezintă un factor de risc pentru starea de sănătate a organismului”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Măduva spinării - componente
  • Boala Parkinson

2. (16 puncte)

Respiraţia este una dintre funcţiile vitale ale organismelor. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. 

a) Caracterizaţi o boală a sistemului respirator la om, precizând: denumirea acesteia, o cauză, o manifestare, o măsură de prevenire. 

b) Precizaţi o asemănare între respiraţia aerobă şi respiraţia anaerobă. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Mecanismul ventilaţiei pulmonare la mamifere”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Biologie vegetală 2020 | Sesiunea iunie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.