Bac Anatomie 2023 | Modele de subiecte

Subiectul I

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Femurul, ............ şi ............ sunt oase ale scheletului membrului inferior. 

B 6 puncte 

Numiţi două organe din cavitatea toracică; asociaţi fiecare organ numit cu rolul său. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sternocleidomastoidienii sunt mușchi ai: 

a) abdomenului 

b) capului 

c) gâtului 

d) membrelor 

2. Adenomul de prostată şi anexita sunt afecţiuni ale sistemului: 

a) circulator 

b) muscular 

c) nervos 

d) reproducător 

3. Celulele cu bastonașe: 

a) asigură vederea colorată 

b) sunt lipsite de pigmenți 

c) sunt fotoreceptori 

d) sunt stimulate chimic 

4. În timpul inspirației: 

a) aerul din plămâni iese la exterior 

b) diafragma se relaxează 

c) presiunea aerului din plămâni scade 

d) volumul cavității toracice se micșorează 

5. Pancreasul: 

a) are rol în emulsionarea acizilor grași 

b) participă la digestia glucidelor în stomac 

c) reprezintă segmentul final al digestiei alimentelor 

d) secretă un suc digestiv care conţine enzime

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea tactilă grosieră. 

2. Poluarea biologică, fizică și chimică poate avea un impact negativ asupra mediului. 

3. Urechea internă reprezintă segmentul central al analizatorului auditiv.

Rezolvare

A. Femurul, tibia și fibula sunt oase ale scheletului membrului inferior.

...

Subiectul II

A 18 puncte 

Acizii nucleici, reprezentați de ADN și de mai multe tipuri de ARN, sunt alcătuiți din nucleotide. 

a) Precizați o asemănare și o deosebire între o nucleotidă ADN și o nucleotidă ARN. b) Sinteza unei proteine musculare se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 888 nucleotide, dintre care 196 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe).
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGACTT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

La secţia de primiri urgenţe a unui spital au fost aduși trei pacienți care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are grupa de sânge O, iar ceilalți doi pacienți au grupa de sânge A. La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienți, în vederea donării de sânge. Grupele de sânge ale acestora sunt: O, B, AB. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei trei pacienți; motivaţi răspunsul dat; 

b) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele pacienților cu grupa de sânge A; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) O asemănare dintre nucleotida de ADN și cea de ARN este faptul că ambele sunt formate din trei componente: o bază azotată, o pentoză și un radical fosfat.

O deosebire dintre nucleotida de ADN și cea de ARN este ...

...

Subiectul III

1. 14 puncte 

Rinichii, componente ale sistemului excretor, au rol în formarea urinei. 

a) Numiți cele trei procese implicate în formarea urinei. 

b) Explicați importanța respectării unor reguli de igienă, în cazul excreției. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Nefrita
  • Eliminarea urinei

2. 16 puncte 

Hipofiza este una dintre glandele endocrine. 

a) Precizaţi localizarea hipofizei și numele a doi hormoni adenohipofizari. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între hipofiză și gonade există legături funcționale”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Hormonii din lobul posterior hipofizar și efectele lor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

...

b) Tractul urinar este în mod normal steril. Acesta comunică prin intermediul uretrei cu mediul extern și anume cu tegumentul, aparatul genital și orificiul anal, zone care sunt în mod normal colonizate cu multiple bacterii. Acest lucru predispune la ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2023 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.