Bac Anatomie | Sesiunea iunie 2022

Citește în continuare rezolvările subiectelor din cadrul bacalaureatului la anatomie din iunie 2022!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Din ventriculul drept al inimii, sângele ............ trece în ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi cele două gonade, componente ale sistemelor reproducătoare feminin respectiv masculin. Asociaţi fiecare gonadă numită cu câte o caracteristică fiziologică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Pectoralii sunt mușchi ai: 

a) capului 

b) gâtului 

c) trunchiului 

d) membrului superior 

2. Glomerulonefrita este afecţiune a sistemului: 

a) digestiv 

b) excretor 

c) respirator 

d) reproducător 

3. Os al scheletului membrului inferior este: 

a) clavicula 

b) femurul 

c) humerusul 

d) radiusul 

4. Cauza mixedemului este o disfuncţie a: 

a) gonadei masculine 

b) ovarului 

c) tiroidei 

d) suprarenalei 

5. Sucul pancreatic: 

a) are aceeaşi compoziţie cu a bilei 

b) are rol în digestia gastrică a glucidelor 

c) conţine enzime cu rol digestiv 

d) este secretat de pancreasul endocrin

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Aminoacizii sunt produşii finali ai digestiei lipidelor. 

2. În procesul de eliminare, urina trece din uretere în vezica urinară, apoi în uretră. 

3. Coma este o disfuncție endocrină. 

Rezolvare

A. Din ventriculul drept al inimii, sângele dezoxigenat trece în artera pulmonară.

B. – gonadele feminine – ovare – au funcția exocrină de producere a ovulelor

– gonadele masculine – testicule – sunt sediul spermatogenezei 

C. 1c; 2b; 3b; 4c; 5c.

D. 1 F. Variantă corectă: Aminoacizii sunt produșii finali ai digestiei

...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte 

ADN-ul şi mai multe tipuri de ARN sunt implicate în realizarea procesului de biosinteză proteică la eucariote. 

a) Precizaţi două tipuri de ARN implicate în procesul de biosinteză proteică la eucariote şi o asemănare între acestea şi ADN. 

b) Sinteza unei enzime din compoziţia salivei se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 488 nucleotide, dintre care 48 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele: 

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGTACA.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidenţiază prezenţa pe suprafaţa hematiilor doar a aglutinogenului/antigenului B. Medicii au la dispoziţie rezerve de sânge care aparţin tuturor grupelor sanguine. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a pacientului; 

b) căror grupe sanguine aparţine sângele care poate fi ales de medici pentru transfuzie din rezervele aflate la dispoziţie; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Două tipuri de ARN implicate în procesul de biosinteză proteică sunt: ARN-ul mesager și ARN-ul ribozomal. O asemănare dintre acestea și ADN este faptul că toate au în compoziția lor  baze azotate purinice: adenina și guanina.

b)  Numărul de nucleotide de adenină (A) și timină (T) sunt egale: 48 A= 48 T

48+48= 96 (nucleotide de A și T)

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Respiraţia, funcţie vitală a organismelor, este un proces continuu prin care se obţine energia necesară desfăşurării diferitelor activităţi. 

a) Enumeraţi cele patru volume respiratorii care compun capacitatea pulmonară (totală). 

b) Indicaţi o situaţie în care frecvenţa respiratorie a unei persoane poate creşte peste valoarea normală. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

  • Boli respiratorii.
  • Expiraţia.

2. 16 puncte 

Analizatorii participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului. 

a) Numiţi trei sisteme care, împreună cu analizatorii, participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului. 

b) Explicați în ce constă rolul segmentului central al unui analizator. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia analizatorului cutanat”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Capacitatea pulmonară totală este compusă din volumul curent, volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă și volumul rezidual.

b) Frecvența respiratorie a unei persoane poate crește peste valoarea normală în timpul efortului fizic.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie | Sesiunea iunie 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.