Bac Anatomie 2022 | Sesiunea august

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Sistemele osos, muscular şi ................ participă la realizarea funcţiilor de ................ ale organismului. 

B 6 puncte 

Numiți două componente ale sistemului reproducător feminin; asociați fiecare componentă numită cu câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Bicepsul aparţine grupei muşchilor scheletici ai: 

a) capului 

b) gâtului 

c) trunchiului 

d) membrului superior 

2. Femurul este unul dintre oasele scheletului: 

a) capului 

b) trunchiului 

c) membrului inferior 

d) membrului superior 

3. Sângele oxigenat din ventriculul stâng al inimii este propulsat în: 

a) artera aortă 

b) artera pulmonară 

c) venele cave 

d) venele pulmonare 

4. Rinichii sunt: 

a) alcătuiți din nefroni cu rol în formarea urinei 

b) căi urinare cu rol în eliminarea urinei 

c) lipsiți de vascularizație 

d) localizați în cavitatea toracică 

5. Celulele cu bastonașe sunt: 

a) componente ale sistemului optic 

b) localizate în retină 

c) lipsite de pigmenţi fotosensibili 

d) receptori ai vederii în culori 

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Receptorii vestibulari reprezintă locul formării senzaţiei de echilibru. 

2. Pulsul arterial este unul dintre parametrii funcționali ai activității cardiace. 

3. În timpul unei inspirații forțate, presiunea aerului din plămâni crește

Rezolvare

Rezolvare

A. Sistemele osos, muscular și nervos participă la realizarea funcțiilor de relație ale organismului.

B. ovare – glande cu funcție mixtă implicate în secreția hormonilor sexuali feminini și în producerea ovulelor

uterul – peretele său este format din endometru, miometru și perimetru

C. 1d; 2c; 3a; 4a; 5b.

D. 1 F. Variantă corectă:

...

Subiectul II

30 de puncte

A 18 puncte 

La realizarea sintezei proteice la eucariote participă acidul dezoxiribonucleic (ADN) și mai multe tipuri de acizi ribonucleici (ARN). 

a) Precizați o asemănare și o deosebire dintre ADN și ARN din punctul de vedere al compoziției chimice. 

b) Sinteza unei proteine musculare se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 208 nucleotide, dintre care 42 conţin guanină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TAACGA.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

La un spital este adus un pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Știind că pacientul are grupa sanguină B și Rh negativ, precizaţi următoarele: 

a) aglutinogenul/antigenul caracteristic grupei sanguine B; 

b) un exemplu de grupă sanguină pe care ar trebui să o aibă un potențial donator; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) Din punct de vedere al compoziției chimice o asemănare între ADN și ARN este prezența radicalului fosfat în structura nucleotidei, iar o diferență este tipul pentozei din compoziția lor: riboza în cazul ARN-ului și dezoxiriboza în cazul ADN-ului.

...

Subiectul III

30 de puncte

1. 14 puncte 

În timpul digestiei, alimentele ajunse în intestinul subțire sunt supuse acțiunii a trei sucuri digestive. 

a) Caracterizaţi un suc digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în intestinul subțire precizând: numele sucului digestiv, un exemplu de enzimă din compoziţia acestuia, un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Există asemănări între compoziția chimică a salivei și compoziția chimică a sucului gastric”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Carii dentare
  • Fiziologia intestinului gros

2. 16 puncte 

Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor endocrine. 

a) Numiți trei glande endocrine. 

b) Explicați afirmația următoare: „Boala Basedow-Graves este o disfuncție endocrină”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Hormonii hipofizari”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Un suc digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în intestinul subțire este sucul pancreatic. Una dintre enzimele sucului pancreatic este tripsina, care acționează asupra proteinelor.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2022 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.