Bac Anatomie 2021 | Sesiunea iunie

Aici poți citi rezolvările subiectelor de la bacalaureatul la anatomie din iunie 2021!

Subiectul I

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Din punct de vedere ............ sistemul nervos se clasifică în ............ şi periferic. 

B 6 puncte 

Numiţi două tipuri de contracţii musculare; asociaţi fiecare tip de contracţie musculară cu câte o caracteristică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Luxaţiile sunt afecţiuni ale sistemului: 

a) circulator 

b) muscular 

c) osos 

d) respirator 

2. Prin contracţia ventriculului stâng al inimii, sângele este pompat în: 

a) artera pulmonară 

b) artera aortă 

c) vena cavă 

d) vena pulmonară 

3. Celulele cu bastonaşe: 

a) asigură vederea în culori 

b) conţin pigmenţi 

c) sunt localizate în coroidă 

d) sunt stimulate de substanţe chimice 

4. Carpienele şi falangele sunt oase ale scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

5. Boli ale sistemelor reproducătoare feminin şi masculin sunt: 

a) anexita şi adenomul de prostată 

b) cistita şi nefrita 

c) enterocolita și mixedemul 

d) glomerulonefrita și emfizemul

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi. 

2. Volumul rezidual este componentă a capacităţii vitale. 

3. Prin venele pulmonare circulă sânge oxigenat.

Rezolvare

A. Din punct de vedere topografic sistemul nervos se clasifică în central și periferic.

...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte 

În celula eucariotă există mai multe tipuri de acizi nucleici. 

a) Numiți două tipuri de acizi ribonucleici (ARN) implicați în procesul de sinteză proteică la eucariote, precizând o deosebire dintre cele două tipuri de acizi ribonucleici. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 622 nucleotide, dintre care 128 conţin timină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AGGCCT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

În secţia de terapie intensivă a unui spital se află trei pacienţi care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Grupele de sânge ale celor trei pacienți sunt: A și Rh negativ, B şi Rh pozitiv, AB și Rh pozitiv. La spital se prezintă rude ale pacienților în vederea donării de sânge. Aceștia au următoarele grupe de sânge: O și Rh negativ, O și Rh pozitiv, B și Rh negativ. 

Stabiliţi următoarele: 

a) grupele de sânge ale donatorilor comuni pentru pacienţii care au grupa de sânge B și Rh pozitiv, respectiv AB și Rh pozitiv; motivați răspunsul dat; 

b) aglutinina/anticorpul din sângele unei persoane cu grupa sanguină A; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Două tipuri de acizi ribonucleici (ARN) implicați în procesul de sinteză proteică la eucariote sunt ARN-ul mesager și ARN-ul de transport/transfer. O deosebire între cele două tipuri de acizi ribonucleici este rolul realizat de fiecare, și anume: ARN-ul de transport/transfer are rolul de a transfera un aminoacid la locul de sinteză al lanțului polipeptidic, iar ARN-ul mesager are rolul de a transmite codul genetic transcris de pe ADN la locul unde se realizează procesul de translație.

...

Subiectul al III-lea

1. 14 puncte 

Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor endocrine ale căror celule secretoare produc hormoni. 

a) Precizați numele glandei endocrine pereche situate la polul superior al rinichilor și numele a doi hormoni secretați de această glandă. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Secreţia unei cantităţi insuficiente de hormoni tiroidieni poate fi cauza unei boli endocrine”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Hormonii sexuali feminini
  • Hipofiza

2. 16 puncte 

Digestia, circulația, respiraţia şi excreţia participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman. 

a) Precizaţi relaţia dintre digestie, circulaţie, respirație și excreție în realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „La nivelul intestinului subțire, alimentele suferă transformări chimice”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Formarea și eliminarea urinei”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1. 

a) Glanda endocrină pereche situată la polul superior al rinichilor este glanda suprarenală. Doi hormoni secretați de aceasta sunt adrenalina și noradrenalina.

b) ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2021 | Sesiunea iunie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.