Bac Anatomie 2021 | Sesiunea august

Aici poți citi rezolvările tuturor subiectelor de la bacul la anatomie din august 2021.

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Tensiunea arterială, ............ și ............ sunt parametri funcționali ai activității cardiace. 

B 6 puncte 

Numiţi două vase de sânge care aparţin circulaţiei mari a sângelui. Asociaţi fiecare vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Ovarele sunt: 

a) căi genitale 

b) glande anexe 

c) gameți 

d) gonade 

2. Femurul este os al scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

3. Cistita este afecţiune a sistemului:

a) digestiv 

b) excretor

c) endocrin 

d) reproducător 

4. Fotoreceptorii: 

a) conțin pigmenți 

b) sunt stimulați chimic 

c) participă la formarea nervului optic 

d) sunt segmentul central al analizatorului vizual 

5. Sucul gastric: 

a) are aceeași compoziție cu a bilei 

b) conține enzime cu rol în digestie 

c) este secretat de pancreas 

d) participă la digestia intestinală

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Nefronul este componenta rinichiului la nivelul căreia se formează urina. 

2. Entorsele şi luxaţiile sunt afecţiuni ale sistemului muscular. 

3. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai capului.

Rezolvare

A. Tensiunea arterială, frecvența cardiacă și pulsul arterial sunt parametri funcționali ai activității cardiace.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

La eucariote, la realizarea sintezei proteice participă mai multe tipuri de ARN. 

a) Precizați două tipuri de ARN implicate în realizarea sintezei proteice la eucariote și câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN. 

b) Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 568 de nucleotide, dintre care 98 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele: 

- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AAAGCT; 

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar. 

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

În secţia de primiri urgenţe a unui spital este adus un pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Pacientul are grupa de sânge AB și este Rh negativ. 

Stabiliţi următoarele: 

a) antigenele/aglutinogenele caracteristice grupei de sânge AB; 

b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) ARN mesager – structură monocatenară ce conține informația genetică specifică unei singure gene copiată de pe o catenă de ADN

ARN de transport – fixează la un capăt un aminoacid pe care...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul nervos, analizatorii, sistemul osos, sistemul muscular şi glandele endocrine participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman. 

a) Precizați cauza și două caracteristici ale diabetului zaharat. 

b) Explicați afirmația următoare: „Leziuni la nivelul urechii interne pot afecta auzul”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Funcția de conducere a măduvei spinării. 

- Tipuri de contracții ale musculaturii scheletice. 

2. 16 puncte 

În timpul ventilaţiei pulmonare sunt mobilizate mai multe volume respiratorii.

a) Înlocuiţi literele din relaţia de mai jos cu noţiunile corespunzătoare: A = volumul curent + B + C + volumul rezidual. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.” 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul diafragmei în realizarea ventilației pulmonare”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

Rezolvare

1.

a) Diabetul zaharat este cauzat de deficitul de insulină. Acesta este caracterizat prin hiperglicemie și glicozurie.

b) Urechea internă este alcătuită dintr-un labirint osos în interiorul căruia se găsește un labirint membranos. La nivelul labirintului membranos, în...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2021 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.