Bac Anatomie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

eBook-ul Bac Anatomie 2020 | Sesiunea iunie-iulie conține rezolvarea celor trei subiecte ale examenului din sesiunea de vară 2020.

Subiectul I

A     4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Prin venele cave circulă sânge ............, iar prin artera aortă circulă sânge ............

B     6 puncte 

Numiţi două organe din cavitatea abdominală. Asociaţi fiecare organ numit cu câte un rol al său. 

C      10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Cauza bolii Basedow-Graves este dereglarea activităţii: 

a) ovarului 

b) pancreasului endocrin 

c) tiroidei 

d) testiculului 

2. Nefrita, cistita şi glomerulonefrita sunt afecţiuni ale sistemului: 

a) circulator 

b) digestiv 

c) excretor 

d) osos 

3. Tarsienele şi metatarsienele aparţin scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

4. Alveola pulmonară are rol în realizarea funcției de: 

a) circulaţie 

b) digestie 

c) relație 

d) respiraţie 

5. În timpul unei inspiraţii normale: 

a) aerul din plămâni este eliminat la exterior 

b) diafragma se contractă 

c) presiunea aerului din plămâni creşte 

d) volumul cavităţii toracice se micşorează

D       10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Insulina este unul dintre hormonii secretaţi de hipofiză. 

2. Capacitatea pulmonară (totală) reprezintă suma a trei volume respiratorii: volumul curent, volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă. 

3. Sistemul osos şi sistemul muscular participă la realizarea funcţiilor de relație. 

Subiectul al II-lea

      18 puncte 

În procesul de biosinteză proteică la eucariote sunt implicate mai multe tipuri de ARN. 

a) Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, două caracteristici structurale şi funcţia îndeplinită. 

b) Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 420 nucleotide, dintre care 98 conţin citozină. 

Stabiliţi următoarele: 

- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCAATT; 

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 

c) Completaţi problema de la punctul 

b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B         12 puncte 

În secţia de transplant renal a unui spital, un pacient este supus unei intervenţii chirurgicale. Acest pacient are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. La spital s-au prezentat rude ale pacientului, în vederea donării de sânge.

Ţinând cont de faptul că pacientul are grupa sanguină B, precizaţi următoarele:

a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului; 

b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă rudele pacientului, în vederea donării de sânge necesar transfuziei; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

Subiectul al III-lea

1.          14 puncte

Informaţiile din mediul extern şi din mediul intern al organismului ajung la sistemul nervos prin intermediul analizatorilor. 

a) Precizaţi numele unui analizator şi cele trei segmente ale analizatorului respectiv. 

b) Explicaţi în ce constă funcţia de conducere a sistemului nervos somatic. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- Hemoragii cerebrale

- Efecte ale stimulării sistemului nervos vegetativ parasimpatic 

2.           16 puncte 

Una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman este reproducerea.

a) Enumeraţi două componente ale sistemului reproducător feminin şi două componente ale sistemului reproducător masculin. 

b) Precizaţi o asemănare funcţională între sistemul reproducător feminin şi sistemul reproducător masculin. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Gameții”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

Rezolvare

Subiectul I

A.

Prin venele cave circulă sânge neoxigenat (cu CO2), iar prin artera aortă circulă sânge oxigenat.

B.

Două organe din cavitatea abdominală sunt: ficatul și stomacul.

Ficatul – secretă bila

Stomacul – digestia gastrică/ secretă sucul gastric

C .

1. c; 

2c; 

3b; 

4d; 

5b. 

D.

1. Insulina este unul dintre hormonii secretaţi de hipofiză. F

Insulina este unul dintre hormonii secretaţi de ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.