Bac Anatomie 2020 | Sesiunea august

Citește aici rezolvările subiectelor de la bacul la Anatomie din 2020, sesiunea august!

Subiectul I

30 de puncte

A. 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă şi volumul ............ sunt componente ale capacităţii ............ . 

B. 6 puncte 

Numiţi două afecțiuni ale analizatorului vizual. Asociaţi fiecare afecțiune cu o caracteristică. 

C. 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Bicepsul face parte din grupa muşchilor scheletici ai: 

a) capului 

b) gâtului 

c) trunchiului 

d) membrului superior 

2. Cistita este afecţiune a sistemului: 

a) circulator 

b) excretor 

c) reproducător 

d) respirator 

3. Pancreasul: 

a) este localizat în cavitatea toracică 

b) participă la digestia intestinală a alimentelor 

c) prin hiposecreţie, produce diabetul insipid 

d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime 

4. Celulele cu conuri: 

a) participă la formarea nervului optic 

b) sunt receptori ai vederii în culori 

c) sunt stimulate chimic 

d) sunt lipsite de pigmenţi 

5. Ovarul este componentă a sistemului: 

a) circulator 

b) excretor 

c) reproducător feminin 

d) reproducător masculin

D. 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Tibia şi omoplatul sunt oase ale scheletului centurii scapulare. 

2. Nefronul este una dintre căile urinare, la nivelul acestuia formându-se urina.

3. În timpul unei inspiraţii normale, presiunea aerului din plămâni scade.

Rezolvare:

A.  

Volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă şi volumul curent sunt componente ale capacităţii vitale.

B. 

Afecțiuni ale analizatorului vizual:

  • daltonism – incapacitatea de a distinge una dintre cele trei culori fundamentale (mai frecvent roșu și verde)
  • miopie - viciu de refracție, în care razele de lumină focalizează în fața retinei (nu pe retină, ca în cazul ochiului normal)

C. 

1. d

2. b

3. b

4. b

5. c

D. 

1. F 

Variantă corectă: Clavicula și omoplatul sunt oase ale scheletului

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. 18 puncte 

ADN-ul şi ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide. 

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între compoziţia chimică a ADN-ului şi compoziţia chimică a ARN-ului. 

b) Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 312 nucleotide, dintre care 102 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: 

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGTTA.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B. 12 puncte 

Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidenţiază absenţa din plasma sângelui a ambelor tipuri de aglutinine/anticorpi. 

Precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a pacientului; 

b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

Rezolvare:

A. 

a) 

Asemănare: Ambele structuri (ADN și ARN) au ca baze azotate purinice Adenina și Guanina.

Deosebire: Pentoza din structura ADN-ului este dezoxiriboza, iar cea din structura ARN-ului 

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul nervos, unitar ca structură şi funcţie, se clasifică din punct de vedere funcţional în somatic şi vegetativ. 

a) Clasificaţi sistemul nervos din punct de vedere topografic. 

b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între sistemul nervos somatic şi sistemul nervos vegetativ. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Clasificarea căilor de conducere medulare
  • Segmentul periferic al analizatorului auditiv

2. 16 puncte 

În cazul unor disfuncţii, glandele endocrine secretă cantităţi mai mari sau mai mici de hormoni faţă de normal. 

a) Precizaţi cauza şi două caracteristici ale nanismului tiroidian. 

b) Explicați afirmația următoare: „Activitatea hipofizei influenţează activitatea altor glande endocrine”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Gonadele”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2020 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.