Lock

Bacalaureat Anatomie | Modele de subiecte 2020

Lock

Citește în continuare rezolvările modelelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat la anatomie din 2020.

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

În timpul ............, presiunea aerului din plămâni ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două boli endocrine. Asociaţi fiecare boală endocrină cu denumirea hormonului implicat în producerea acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Tibia este os al scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

2. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai: 

a) abdomenului 

b) gâtului 

c) membrului inferior 

d) membrului superior 

3. Sensibilitatea tactilă fină este condusă prin fasciculul: 

a) spinocerebelos direct 

b) spinocerebelos încrucişat 

c) spinobulbar 

d) spinotalamic anterior 

4. Celulele cu conuri: 

a) conţin pigmenţi fotosensibili 

b) participă la formarea nervului optic 

c) reprezintă locul formării senzaţiei vizuale 

d) sunt stimulate de substanţe chimice 

5. Capacitatea pulmonară (totală) se deosebeşte de capacitatea vitală prin prezenţa în componenţa sa a volumului: 

a) curent 

b) expirator de rezervă 

c) inspirator de rezervă 

d) rezidual

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Într-un ecosistem antropizat, biocenoza este reprezentată de totalitatea factorilor abiotici. 

2. Din punct de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în central şi periferic. 

3. Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi.

Rezolvare

B. Boala Basedow-Graves – tiroxina

Sindrom Cushing –  cortizol

C. 1b; 2b; 3c; 4a; 5d.

D. 1.  F. Variantă corectă: Într-un ecosistem antropizat, biocenoza este reprezentată de totalitatea factorilor biotici.

2. A.

3. F. Variantă corectă: Segmentul  periferic al analizatorului auditiv 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

ADN-ul şi mai multe tipuri de ARN participă la realizarea biosintezei proteice la eucariote. 

a) Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, funcţia îndeplinită şi o asemănare cu ADN-ul. 

b) Sinteza unei proteine neuronale se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 544 nucleotide, dintre care 142 conţin citozină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGTCCA;
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

La secţia de primiri urgenţe a unui spital au fost aduşi doi pacienţi care vor fi supuşi unor intervenţii chirurgicale. Aceştia au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Colegi ai pacienţilor s-au prezentat la spital, în vederea donării de sânge. Ştiind că grupele de sânge ale celor doi pacienţi sunt O şi AB stabiliţi următoarele: 

a) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă colegii pacientului cu grupa de sânge AB, în vederea realizării transfuziei la acest pacient; 

b) aglutininele/anticorpii din plasma sângelui pacientului cu grupa sanguină O; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A. 

a) Un tip de ARN este ARN-ul mesager (ARNm) care are rolul de a transporta informația transcrisă de  pe ADN la ribozomi - sediul intracelular al sintezei proteinelor (translației).

O asemănare  dintre ADN și ARN-ul mesager este faptul că ambele molecule prezintă o structură primară, secundară și terțiară.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman. 

a) Numiţi trei enzime digestive care participă la realizarea digestiei la nivelul intestinului subţire. 

b) Explicați afirmația următoare: „Unele componente ale sângelui au rol în asigurarea imunităţii organismului”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Activitatea cardiacă.
  • Formarea urinei.

2. 16 puncte 

Reproducerea este una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman. 

a) Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Pe lângă funcţia exocrină, testiculele au şi funcţie endocrină”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Reproducerea - noţiuni elementare de igienă şi de patologie”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

b) Celularitatea sângelui este constituită din eritrocite (hematii), leucocite și trombocite. Leucocitele pot fi polinucleare (neutrofile, acidofile, bazofile) și mononucleare (limfocite și monocite). Leucocitele dețin un rol important în imunitate, în special limfocitele. Unele limfocite – după activarea lor de către un antigen – sintetizează anticorpi specifici (imunoglobuline) care au rolul de a neutraliza antigenul, iar altele distrug celulele afectate prin intermediul unor enzime specifice.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Anatomie | Modele de subiecte 2020

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.