Bac Anatomie 2019 | Sesiunea august

Citește cu încredere rezolvarea sesiunii August - Septembrie a examenului de Bacalaureat la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană care a avut loc în August 2019.

Subiectul I

   4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
 

Celulele cu ............ din retină sunt receptorii vederii ............ . 
 
B            6 puncte  

Daţi două exemple de vase de sânge care aparţin circulaţiei mici a sângelui. Asociaţi fiecare vas de sânge dat exemplu cu tipul de sânge transportat. 
 
C            10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
1.  Adrenalina este secretată de:

a) hipofiză

b) tiroidă

c) ovare

d) suprarenale 
 

2.  Una dintre afecţiunile sistemului excretor este:

a) acromegalia

b) anexita

c) cistita  

d) otita 
 
3.  Spermatozoizii sunt:

a) celule reproducătoare

b) gonade masculine

c) organe pereche

d) produşi de ovare 
 
4.  Muşchi al membrului inferior este:

a) croitorul

b) oblicul

c) pectoralul

d) trapezul 
 
5.  Sensibilitatea tactilă grosieră este condusă prin fasciculul:

a) spinocerebelos direct

b) spinocerebelos încrucişat

c) spinotalamic anterior

d) spinotalamic lateral 

 

D            10 puncte 
 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 
1. Uretra este componentă a sistemului reproducător feminin. 
2. Supraexploatarea resurselor biologice contribuie la menţinerea echilibrului unui ecosistem antropizat. 
3. Spre deosebire de inspiraţie, în timpul unei expiraţii normale diafragma se relaxează. 

Rezolvare

...

Subiectul al II-lea

A            18 puncte  

Acizii dezoxiribonucleic şi ribonucleic reprezintă materialul genetic în lumea vie.

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre compoziţia chimică a acidului dezoxiribonucleic şi compoziţia chimică a acidului ribonucleic.

b) Sinteza unei enzime implicate în procesul de transcripţie se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 150 nucleotide, dintre care 32 conţin adenină.

Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;

- numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie.

c)  Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 
B            12 puncte  

O persoană care a fost victima unui accident de circulaţie este adusă la secţia de primiri urgenţe a spitalului din apropierea locului accidentului. Această persoană este supusă unei intervenţii chirurgicale şi are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Spitalul are rezerve de sânge aparţinând grupelor O şi Rh pozitiv, A şi Rh pozitiv, respectiv B şi Rh negativ.

Ştiind că pacientul are grupa sanguină B şi Rh pozitiv, precizaţi următoarele:

a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine B şi Rh negativ;

b) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului;

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii  ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
 

Rezolvare

...

Subiectul al III-lea

1.            14 puncte

La realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman participă glandele endocrine, analizatorii şi sistemele nervos, osos şi muscular.

a) Enumeraţi cele trei segmente ale analizatorului auditiv.

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Funcţia endocrină a testiculelor este influenţată de activitatea hipofizei”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.  

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Creşterea oaselor.

- Tipuri de contracţii ale muşchilor scheletici. 
 
2.             16 puncte  

Digestia alimentelor se realizează la nivelul sistemului digestiv, alcătuit din tub digestiv şi glande anexe.

a) Precizaţi trei afecţiuni ale sistemului digestiv.

b) Explicaţi în ce constă absorbţia intestinală.

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul enzimelor în digestia gastrică”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-  enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  

-  construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru  fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2019 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.