Bac Anatomie 2018 | Modele de subiecte

Citește în acest eBook rezolvarea celor 3 subiecte pentru Modelele propuse de Ministerul Educației pentru anul 2018.

Subiectul I

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Parasimpaticul şi ............ sunt componente ale sistemului nervos ............ .

B 6 puncte

Numiţi două afecţiuni ale analizatorului vizual; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Femurul este unul dintre oasele scheletului:

a) capului

b) membrului inferior

c) membrului superior

d) trunchiului

2. Sângele oxigenat este propulsat în artera aortă prin contracţia:

a) atriului drept al inimii

b) atriului stâng al inimii

c) ventriculului drept al inimii

d) ventriculului stâng al inimii

3. Afecţiune a sistemului reproducător feminin este:

a) anemia

b) anexita

c) emfizemul

d) nefrita

4. Componenta rinichiului la nivelul căreia se formează urina este:

a) nefronul

b) pelvisul renal

c) vezica urinară

d) uretra

5. Produşii finali ai digestiei proteinelor, care sunt absorbiţi la nivelul intestinului subţire sunt:

a) acizii graşi

b) aminoacizii

c) monozaharidele

d) vitaminele

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi.

2. Croitorul este muşchi al capului.

3. Biotopul şi biocenoza sunt componente ale unui ecosistem.

Rezolvare:

A. Parasimpaticul şi (simpaticul) sunt componente ale sistemului nervos ...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte

ADN-ul şi ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN.

b) Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 544 de nucleotide, dintre care 214 conţin timină.

Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu guanină din macromolecula de ADN (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că pe catena 3’-5’ secvenţa de nucleotide este următoarea: GTAACT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

O persoană cu grupa sanguină O şi Rh pozitiv este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparţinând următoarelor grupe: O şi Rh negativ, A şi Rh pozitiv, B şi Rh negativ.

Precizaţi:

a) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO;

b) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat.

c) tipul de aglutinogen/antigen caracteristic grupei sanguine B.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

A. 

a) Asemănare: Atât nucleotida ADN, cât și cea ARN au ca baze azotate ...

Subiectul al III-lea

1. 14 puncte

În timpul ventilaţiei pulmonare sunt mobilizate mai multe volume respiratorii.

a) Înlocuiţi literele din relaţia de mai jos cu noţiunile corespunzătoare: Capacitatea pulmonară (totală) = volumul curent + B + C + D.

b) Indicaţi un factor care ar putea influenţa valoarea capacităţii pulmonare (totale).

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Schimbul de gaze la nivelul alveolelor pulmonare.

- Transportul O2 prin intermediul sângelui.

2. 16 puncte

Glandele endocrine secretă hormoni, care sunt transportaţi la locul lor de acţiune prin intermediul sângelui.

a) Precizaţi localizarea hipofizei, a tiroidei şi a pancreasului.

b) Scrieţi un argument în favoarea susţinerii afirmaţiei următoare: „Hipofiza controlează activitatea endocrină a altor glande.”

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Diabetul zaharat şi diabetul insipid – boli endocrine”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

  1. Capacitatea pulmonară (totală) = volumul curent + volumul ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2018 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.