Bacalaureat Biologie 2017 Anatomie și Fiziologie Umană | Sesiunea specială

Subiectul I

A. (4 puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Urbanizarea, industrializarea şi ............ sunt exemple de activităţi umane care pot contribui la ............ unui ecosistem natural.

Rezolvare:

B. (6 puncte)

Numiţi două afecţiuni ale sistemului nervos. Asociaţi fiecare afecţiune numită cu o caracteristică a acesteia.

Rezolvare:

C. (10 puncte)

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 1. Metacarpienele sunt oase ale scheletului:
  a) capului
  b) membrului inferior
  c) membrului superior
  d) trunchiului
 2. Ovarele sunt:
  a) căi genitale
  b) gonade feminine
  c) glande anexe
  d) lipsite de vascularizaţie
 3. Artera aortă:
  a) aparţine circulaţiei mici a sângelui
  b) comunică cu ventriculul stâng al inimii
  c) transportă sânge de la corp spre inimă
  d) transportă sânge cu CO2
 4. Celulele cu conuri sunt:
  a) lipsite de pigmenţi
  b) localizate în retină
  c) receptori ai vederii nocturne
  d) stimulate de substanţe chimice
 5. Bicepsul aparţine grupei muşchilor:
  a) capului
  b) gâtului
  c) trunchiului
  d) membrului superior 

Rezolvare:

D. (10 puncte)

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.
 2. Simpaticul şi parasimpaticul sunt componente ale sistemului nervos somatic.
 3. Capacitatea vitală reprezintă suma a trei volume respiratorii: volumul curent, volumul inspirator de rezervă şi volumul expirator de rezervă.

Rezolvare:

Subiectul al II-lea

A. (18 puncte)

ADN-ul şi ARN-ul reprezintă materialul genetic al eucariotelor. Acizii nucleici sunt formaţi din nucleotide.

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre o nucleotidă ARN şi o nucleotidă ADN, în ceea ce priveşte bazele azotate din compoziţia chimică a acestora.
b) Sinteza unei enzime implicate în metabolismul lipidic se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 334 nucleotide, dintre care 24 conţin timină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: GCGTTA.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

B. (12 puncte)

La un spital judeţean de urgenţă sunt aduşi doi bolnavi care vor fi supuşi unor intervenţii chirurgicale. Aceştia au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui bolnavilor evidenţiază, la unul dintre ei, prezenţa pe suprafaţa hematiilor a ambelor tipuri de aglutinogene/antigene, iar la celălalt prezenţa, în plasma sanguină, a aglutininei/anticorpului β. La spital au ajuns donatori cu următoarele grupe de sânge: AB, B şi O.

Stabiliţi următoarele:

a) grupele de sânge ale bolnavilor care au nevoie de transfuzie;

b) aglutinogenul/antigenul de pe suprafața hematiilor din sângele unei persoane cu grupa B;

c) grupa sanguină a unui donator comun pentru cei doi pacienţi; motivaţi răspunsul dat.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

Subiectul al III-lea

1. (14 puncte)

Tiroida este o glandă endocrină, având rolul de a secreta hormoni.
a) Caracterizaţi tiroida precizând: localizarea tiroidei, numele unui hormon tiroidian, un efect al hormonului tiroidian numit.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Hipofiza are legături funcţionale cu tiroida”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

 Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Boala Basedow-Graves.
- Suprarenalele.

Rezolvare:

2. (16 puncte)

Respiraţia, digestia, circulaţia şi excreţia participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman.

a) Numiţi cele trei sucuri digestive implicate în digestia alimentelor, la nivelul intestinului subţire.
b) Explicaţi relaţia dintre respiraţie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Excreţia”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

 În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Biologie 2017 Anatomie și Fiziologie Umană | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.