Bacalaureat Anatomie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Aceasta este rezolvarea celor 3 subiectele ale examenului de Bacalaureat la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană care a avut loc în data de 30 Iunie 2017.

Subiectul I

A     4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Păşunatul excesiv, ............ şi ............ sunt exemple de activităţi umane care pot contribui la deteriorarea unui ecosistem natural.

B     6 puncte

Numiţi o arteră şi o venă care aparţin circulaţiei mari a sângelui. Asociaţi fiecare vas de sânge numit cu denumirea compartimentului inimii cu care comunică.

C     10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Tibia şi tarsienele sunt oase ale scheletului:

a) capului     b) membrului inferior    c) membrului superior     d) trunchiului

2. O disfuncţie a pancreasului endocrin poate determina apariţia:

a) acromegaliei     b) diabetului insipid     c) diabetului zaharat     d) mixedemului

3. Spermatozoizii sunt:

a) organe pereche     b) gonade feminine     c) produşi de testicule     d) rezultat al unei funcţii endocrine

4. Cale urinară este:

a) nefronul     b) rinichiul     c) uretra     d) uterul

5. Receptorii analizatorului auditiv:

a) conţin mai multe tipuri de pigmenţi     b) reprezintă sediul formării senzaţiei auditive     c) sunt celule fotoreceptoare     d) sunt localizaţi în urechea internă

D     10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Anexita şi nefrita sunt afecţiuni ale sistemului reproducător.

2. Celulele cu conuri reprezintă segmentul central al analizatorului vizual.

3. Din punct de vedere funcţional, sistemul nervos vegetativ se clasifică în simpatic şi parasimpatic.

Subiectul al II-lea

A     18 puncte

Materialul genetic al virusurilor, procariotelor şi eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici.

a) Precizaţi două deosebiri dintre materialul genetic al eucariotelor şi materialul genetic al virusurilor.

b) Sinteza unei enzime implicate în digestia proteinelor la nivel gastric se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 782 nucleotide, dintre care 212 conţin timină. Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TTACCG.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B    12 puncte

Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge evidenţiază prezenţa pe suprafaţa hematiilor a unui singur tip de aglutinogen/antigen şi anume aglutinogenul/antigenul B.

Stabiliţi următoarele:

a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie;

b) aglutinina/anticorpul din plasma sângelui acestei persoane;

c) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator; motivaţi răspunsul dat.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Subiectul al III-lea

1.     14 puncte

Prin respiraţie, organismul obţine energia necesară desfăşurării diferitelor activităţi.

a) Precizaţi trei caracteristici ale inspiraţiei.

b) Explicaţi în ce constă schimbul de gaze la nivel pulmonar.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Volume respiratorii.

- Noţiuni elementare de igienă şi de patologie a respiraţiei.

2.    16 puncte

Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere.

a) Enumeraţi trei afecţiuni digestive.

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Activitatea ovarelor şi a testiculelor este influenţată de activitatea hipofizei”.

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Sistemul muscular”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Anatomie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.