Bacalaureat 2017 | Anatomie | Sesiunea august - septembrie

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 4 puncte

Un ecosistem natural poate fi ............ de către om prin vânătoare şi ............, realizate în exces. 

B. Numiţi două componente ale sistemului reproducător masculin. Asociaţi fiecare componentă cu o caracteristică. 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 10 puncte

 1. Tibia aparţine scheletului:
  a) capului
  b) trunchiului
  c) membrului inferior
  d) membrului superior
 2. Afecţiune a analizatorului vizual este:
  a) glaucomul
  b) mixedemul
  c) otita
  d) stomatita
 3. Pectoralii sunt muşchi ai:
  a) capului
  b) trunchiului
  c) membrului inferior
  d) membrului superior
 4. Ficatul se deosebeşte de stomac prin următoarea caracteristică:
  a) este situat în cavitatea abdominală
  b) participă la digestia gastrică a alimentelor
  c) realizează emulsionarea proteinelor
  d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime
 5. Venele pulmonare se deosebesc de venele cave prin următoarea caracteristică:
  a) fac parte din circulaţia mare a sângelui
  b) se deschid în ventriculul drept al inimii
  c) transportă sângele de la inimă spre corp
  d) transportă sânge încărcat cu oxigen

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea
negaţiei. 10 puncte

 1. Carpienele şi metacarpienele sunt oase ale scheletului membrului inferior.
 2. Urechea internă reprezintă sediul formării senzaţiei auditive.
 3. Celulele cu bastonaşe conţin pigmenţi fotosensibili.

Rezolvare:

A. Un ecosistem natural poate fi (deteriorat) de către om prin vânătoare şi (exploatarea resurselor biologice), realizate în exces.

B. Testiculele – gonade masculine, organe genitale interne, pereche, situate în scrot
Penis – organul genital extern, cu dublă funcție: copulatorie și de micțiune

C.

 1. c
 2. a
 3. b
 4. d
 5. d

D. 

1. Carpienele şi metacarpienele sunt ...

Subiectul II

A. ADN-ul şi ARN-ul sunt implicaţi în procesul de biosinteză proteică, la eucariote.
a) Precizaţi două deosebiri dintre ADN şi ARN, privind compoziţia chimică a acestor acizi nucleici.
b) Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 444 nucleotide, dintre care 46 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar;
- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGCATT.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 18 puncte

B. În secţia de terapie intensivă a unui spital se află un pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Pacientul are grupa de sânge B. La spital s-au prezentat doi posibili donatori. Analiza sângelui donatorilor a evidenţiat faptul că, la unul dintre donatori, în plasma sângelui, se află aglutininele/anticorpii α şi β, iar la celălalt donator se află doar aglutinina / anticorpul α.
Stabiliţi următoarele:
a) aglutinogenul/antigenul de pe suprafaţa hematiilor din sângele pacientului;
b) grupele de sânge ale celor doi donatori;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului OAB.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 12 puncte

A.

a) Prima deosebire: ADN-ul are ca zahar ...

Subiectul III

 1. Hipofiza este glandă cu secreţie internă, alcătuită din celule secretoare cu rol în producerea de hormoni.
  a) Precizaţi numele a doi hormoni hipofizari şi câte un efect al fiecărui hormon numit.
  b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Există o relaţie funcţională între hipofiză şi ovare”.
  c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
  Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
  - Hormonii tiroidieni.
  - Acromegalia. 14 puncte
 2. Digestia, circulaţia, respiraţia şi excreţia participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman.
  a) Numiţi trei afecţiuni ale sistemului excretor.
  b) Explicaţi relaţia dintre digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului.
  c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Respiraţia”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
  În acest scop, respectaţi următoarele etape:
  - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 16 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat 2017 | Anatomie | Sesiunea august - septembrie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.