Întemeierea Transilvaniei

Procesul de formare al voievodatului Transilvaniei cunoaște două etape: prima etapă este cea a voievodatelor românești din secolele al IX-lea – al XI-lea, iar cea de-a doua etapă începe prin cucerirea treptată și organizarea Transilvaniei de către regalitatea maghiară.

În ceea ce privește prima etapă, foarte importante sunt informațiile deținute de izvoare istorice precum „Gesta Hungarorum” - cronica lui Anonymus și „Legenda Sfântului Gerard”. Cronica lui Anonymus ne oferă informații despre pătrunderea maghiarilor în vestul Transilvaniei și Banat în secolele al IX-lea – al X-lea. Cetele maghiare întâmpină aici rezistența a trei conducători locali. Glad este voievod în Banat, având principale cetăți pe cele de la Cuvin și Orșova, aceasta din urmă într-o cunoscută vatră daco-romană, Dierna. Al doilea conducător local este Menumorut, „ducele” - voievodul – care stăpânește cetățile de la Bihaera, Zalău și Sătmar, deci întreg teritoriul dintre Țara Oașului și bazinul Mureșului inferior. În fața solilor lui Arpad, Menumorut își afirmă deschis hotărârea de a asculta de o singură autoritate, cea a împăratului de la Constantinopol. 

Pentru formațiunea politică din Transilvania propriu-zisă, același izvor care-i amintește pe Glad și Menumorut, oferă câteva amănunte etnice semnificative. Locuitorii spațiului intracarpatic sunt, în secolul al IX-lea, români și slavi, iar ordinea în care sunt menționate aceste două etnii corespunde realității demografice. Conducător politic este un „oarecare” român, Gelu, considerat „duce” (dux). Așadar, voievodatul lui G...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in