Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu

Cerintă Bac 2014 Sesiunea august Rezervă

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc între diplomație și conflict în secolele al XIV-lea – al XVII-lea, având în vedere:

  • menţionarea a două cauze ale implicării spațiului românesc în acțiunile militare desfășurate în secolul al XIV-lea;
  • menţionarea a două acțiuni militare la care participă românii în secolul al XV-lea și precizarea unei consecințe în plan diplomatic a uneia dintre acestea;
  • prezentarea unui fapt istoric referitor la acțiunile militare desfășurate în spațiul românesc în secolul al XVI-lea ;
  • formularea unui punct de vedere referitor la implicarea spațiului românesc în diplomația din secolele al XVI-lea – al XVII-lea și susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu (secolele al XIV-lea – al XVII-lea)

La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman devine un real pericol pentru zona balcanică, reprezentând o ameninţare şi pentru Țările Române. De asemenea, Ungaria şi Polonia reprezentau în continuare o ameninţare pentru români, manifestând tendinţe expansioniste.

În confruntările cu Poarta Otomană, voievozii români şi-au propus menţinerea fiinţei statale şi a identităţii religioase. În vederea atingerii acestui obiectiv, domnii români au combinat lupta armată cu diplomaţia. Astfel, alături de celelalte mari puteri creştine ale Europei ( Ungaria, Polonia, Statul Papal), Țările Române vor încerca să stopeze expansiunea otomană şi pătrunderea turcilor în inima Europei, pe direcţia Belgrad-Viena-Roma, dar şi să apere creştinătatea. Ţările Române au avut un conflict asimetric cu Po...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in