Comentariu

...

Tema  

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema principală abordată în cadrul acestuia. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Bătrânul poet”, avem de-a face cu tema condiției artistului în lume, fiind vorba despre o artă poetică. Tema timpului este secundară, dar prezentă și foarte vizibilă în poezia lui Busuioc.

Exemplu

Întrucât textul de față este o artă poetică, tema predominantă a poeziei „Bătrânul poet”, de Aureliu Busuioc, este condiția artistului în lume. Ac…

...

Semnificația versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Bătrânul poet”, de Aureliu Busuioc, se împarte în două strofe, cărora le corespund două secvențe poetice. Astfel, prima secvență reprezintă descrierea „bătrânului Poet”, în timp ce ultima are rol de concluzie, ilustrând „întoarcerea” metaforică a acestuia.

[...]

Opera de…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmul.

Exemplu

Opera de față se constituie din două părți. Prima este mai voluminoasă și se constituie din patruzeci și ci…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in