Factorii genetici ai climei

Clima reflectă situația medie multianuală a valorilor elementelor principale meteorologice (temperatură, precipitații, vânt, nebulozitate, umiditate etc.) într-o regiune cu întindere mare (climă temperată, climă caldă, climă rece). În cadrul acestor regiuni se deosebesc unități regionale mai mici (trepte climatice: de munte, de deal, de câmpie). Prin urmare, clima este considerată situația medie a stărilor de vreme.

Elementele climatice reprezintă acele elemente meteorologice avute în vedere pe suprafețe mari ca situație multianuală. Acestea sunt: temperatura aerului, precipitațiile și vântul. Climatul reprezintă ansamblul caracteristicilor elementelor climatice specifice unui teritoriu, fiind omogene. Exemple de climate:  climatul ecuatorial, deșertic, temperat oceanic, subtropical, tropical, polar etc.

 

  1. Factorii radiadivi

Radiația solară (energia radiantă dată de Soare) are un rol important în geneza fenomenelor climatice. Ceilalți factori au influență la nivel de regiune regimul acestora de manifestare. Pământul primește o cantitate suficientă din totalul energiei emise de Soare cât să-și desfășoare toate procesele ce au loc în învelișurile exterioare ale Terrei. Astfel că, prin constanta solară se înțelege cantitatea de energie solară de la limita superioară a atmosferei, care este de 1,94 cal/cm²/minut.

Radiația solară este expresia clară reprezentată de radiația globală (totală) anuală, manifestată ca radiație termică (directă) și radiație crepusculară (particule), depinzând în orice regiune de durata zilei și de factori, precum nebulozitatea, umiditatea, gradul de poluare al aerului.

Radiația directă (S) reprezintă radiația ce străbate atmosfera până la apa oceanelor sau la uscat, fiind diferită în cursul zilei datorită unghiului de incidență al razelor.

Radiația difuză (D) reprezintă radiația ajunsă la suprafața terestră prin difuziunea provocată de particulele din atmosferă și de apa acumulată în nori, fiind maximă atunci când cerul este acoperit de nori.

Aceste radiații se măsoară în kcal/cm²/cm și au lungimi de un...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in