Definiție și trăsături

1. Definiție

Conceptul de „artă poetică” provine din limba latină („ars poetica”), aparține esteticii și denumește o grupare de norme în legătură cu procesul de construcție a poeziei sau, în general, cu tehnica literaturii.

Arta poetică se definește ca fiind o operă literară în versuri, pe parcursul căreia autorul își exprimă crezul liric (perspectiva și convingerile sale asupra artei literare, precum și asupra elementelor esențiale care o compun).

Într-o artă poetică, scriitorul dezvăluie propria concepție despre poezie, abordând unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: principiile de creație, sursele de inspirație, tematicile, diverse modalități de c…

...

2. Trăsături 

Trăsăturile artei poetice sunt, după cum urmează:

Operă literară în versuri

Cuprinde concepția autorului despre:

a) procesul de creație
b) rolul poetului și al poeziei în societate

Diversitate tematică

Se construiește în jurul a doi termeni: 

a) poetul 
b) poezia

Depinzând de termenul cu rol determinant, arta poetică poate fi: 

a) clasică (conținutul său răspunde la întrebarea: „Cum este poezia?”) 
b) modernă (conținutul său răspunde la întrebarea: „Care este relația poetului cu lumea și cu opera sa?”)

Oferă informații privind:

a) Principiile de creație
b) Modalităț…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in