Hidrosfera și societatea omenească

Noțiuni introductive

Apa, alături de aer, este indispensabilă vieții, fiind o resursă mai importantă decât petrolul sau orezul. Pentru societatea omenească, apa reprezintă resursa principală de care depind toate domeniile activității umane.

Apa mărilor și oceanelor reprezintă motorul vieții, aceasta făcând să apară primele forme de viață. Apa este componenta de bază a materiei vii, constituind circa 93% din greutatea sângelui la mamifere, 80% din masa musculară la mamifere, iar la om circa 65%. Organismul speciilor inferioare (meduze, spongieri) este alcătuit din apă într-o proporție de aproape 90%.

Apa dulce este importantă pentru metabolismul uman, fiind utilizată direct (pentru băut) și indirect (la pregătirea hranei, apa menajeră sau apele industriale). Aceasta este concentrată într-o proporție de circa 75% în ghețari (aflați în regiuni greu accesibile și mai puțin afectate de poluare), dar și în fluvii și lacuri. Repartiția geografică a fluviilor și lacurilor este diferențiată, existând regiuni cu întindere mare dar populație puțină și care au multe resurse (Siberia, Canada de Nord, Amazonia) și regiuni cu populație numeroasă și puține resurse (Valea Gangelui).

Apa, așezările umane și economia

Așezările umane au fost stabilite, încă de la apariție, cu precădere de cursurile de apă, de țărmurile marine și lacuri. Cursurile anumitor râuri au influențat dezvoltarea mai multor civilizații istorice (Delta Nilului, Valea Indului, Mesopo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in