Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și motivele literare reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Budila-Express”, tema principală este reprezentată de existența sub un regim dictatorial.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de existența sub un regim dictatorial, situație din care derivă nevoia demascării acestui regim. Opera are o puternică tonalitate reacționară, dar l…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte. Nu uita să reții anumite secvențe din poezie, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

Poemul „Budila-Express”, de Alexandru Mușina, este organizat în șase părți, fiecare dintre ele având drept scop evidențierea câte unui aspect al existenței, așa cum o percepeau optzeciștii. Prima parte este intitulată „Introducere” și prezintă o stare de fapt în cadrul căreia eul liri…

...

Apartenența la postmodernism

În literatură, postmodernismul se manifestă prin elemente precum: valorificarea cotidianului, atracția pentru sarcasm, ironie și ludic, amestecul narativității cu lirismul, precum și preferința pentru anumite procedee specifice (de exemplu, metatextualitatea sau colajul). Renunțarea la normele clasice de punctuație și ortografie, alături de spiritul polemic, sunt alte două trăsături importante ale scrierilor postmoderniste.

Exemplu

Începându-și dezvoltarea încă din anii cincizeci, postmodernismul românesc îi are drept reprezentanți pe membrii generației optzeciste, în frunte cu Nicolae Manolescu. Alexandr…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in