Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Valțul rozelor” este important să menționezi apartenența acesteia la un anumit curent literar. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/temele poeziei, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia simbolistă „Valțul rozelor”, semnată de Alexandru Macedonski, a fost publicată pentru prima dată în rev…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Valțul rozelor”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul poeziei este important ș…

...

Tema poeziei

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate - Valțul rozelor. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Valțul rozelor”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui …

...

Semnificația versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să agrumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Încă din prima strofă, se stabilește natura singuratică a măceșului („Pe verdea margine de şanţ/ Creştea măceşul singuratic”). În contrast cu solitudinea măceșului, „vântul nebunatic” invită florile acestuia la dans, iar invitația dobândește caracterul unei strategii de seducție. Întâi are loc îmbierea, chemarea vântului, după care urmează seducția verbală („Întâi pătrunse printre foi,/ Şi le vorbi cu voce lină,/ D…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Macedonski în versurile poeziei „Valțul rozelor” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Astfel, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații neobișnuite cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

Limbajul poetic este deosebit, e…

...

Elemente simboliste

Pentru a motiva corect apartenența poeziei Valțul rozelor la simbolism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franţa, ca reacţie împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei şi al convenţiei. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu de elemente simboliste din Valțul rozelor

Alexandru Macedonski este acceptat de către criticii literari români drept unul din marii teoreticieni ai simbolismului românesc.

Cea dintâi trăsătură simbolistă ce se remarcă în cadrul acestei poezii este corespondența. Astfel, în cen…

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâi singular, verbe la persoana întâi singular, adresare directă prin pronume și verb la persoana a doua singular, cazul vo…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in