Comentariu

...

Tema

Comentariul poeziei trebuie să prezinte, în primul rând, tema acesteia. Tema sugerează cel mai evident viziunea despre lume a poetului. Aceasta trebuie identificată raportându-ne la motivele regăsite în operă și la mesajul poetic transmis. Privitor la poezia lui Macedonski, putem identifica teme precum: visul, noaptea, specific simboliste, și motive ca: dorul, suferința, bucuria, comuniunea om-natură, aspirația spre ideal, nostalgia absolutului, răul existențial, spleen-ul, solitudinea, fascinația morții, evadarea prin somn și visare.

Exemplu

Rondelul macedonskian abordează tema condiției ființei umane, pe care o transmite prin imagini artistice și motive literare ce conturează diferite stări și sentimente specifice liricii sale. Sunt invocate imagini nocturne și strâns legate de natură: „nopții”, „rozelor”, „razele de argin…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor trebuie să reprezinte cea mai bogată parte a eseului. Aceasta sugerează modul în care cititorul se raportează la conținutul poeziei, felul în care acesta percepe semnificația versurilor și a limbajului artistic. Pentru că Macedonski era un maestru în transmiterea ideilor prin imagini artistice, în analiza versurilor acestei poezii vom prezenta mesajele transmise de către poet și semnificațiile interpretate în urma lecturii operei.

Exemplu

Prima strofă debutează cu o caracterizare succintă a privighetoarei, „a nopții sublimă măiastră”. Imaginea „rozelor”, de asemenea, prevestită din titlu, e…

...

Curent literar

Încadrarea operei într-un curent literar este relevantă pentru receptarea corectă a viziunii despre lume a scriitorului. Curentul literar care definește poezia va fi identificat în funcție de anumite trăsături definitorii ale acesteia. În acest poem, vom identifica diverse caracteristici ale curentului simbolist.

Exemplu

Opera lirică „Rondelul privighetoarei între roze”, de Alexandru , poate fi încadrată în curentul simbolist. În primul rând, încadrarea se realizează prin tema orien…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in