Comentariu

...

Tema

Comentariul poeziei trebuie să prezinte, în primul rând, tema acesteia. Tema sugerează cel mai clar viziunea artistică despre lume a poetului. Aceasta trebuie identificată raportându-ne la motivele regăsite în operă și la mesajul poetic transmis. În ceea ce privește poezia lui Macedonski, putem identifica teme specific simboliste, dar cu influentă romantică, precum: viața, moartea sau natura, și motive ca dorul, suferința, bucuria, comuniunea om-natură, aspirația spre ideal, nostalgia absolutului, solitudinea, fascinația morții.

Exemplu

Rondelul macedonskian abordează tema vieții și a morții, pe care o transmite prin imagini artistice și motive literare ce evidențiază condiția efemeră a vieții și nostalgia mor…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor trebuie să reprezinte cea mai bogată parte a eseului. Aceasta sugerează modul în care cititorul se raportează la conținutul poeziei, felul în care acesta percepe semnificația versurilor și a limbajului poetic utilizat de către poet. Pentru că Macedonski era un maestru în transmiterea ideilor prin imagini artistice, în analiza versurilor acestei poezii vom prezenta mesajul acestora.

Exemplu

Prima strofă a poeziei reprezintă un pastel, care înfățișează floarea de crin ca simbol central, dar surprinde și o trăsătură enigmatică prin metafora din structura „beția…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice utilizate constituie un subiect semnificativ în cadrul comentariului literar. Figurile de stil reprezintă mijlocul artistic prin care poetul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele. În cazul unei poezii simboliste, vom observa construirea mesajului poetic în jurul unui simbol central.

Exemplu

Din punct de vedere al limbajului poetic, artistul simbolist creează opera în jurul simbolurilor vieții și al morții. Stilistic, autorul preferă vădit simbolul și metafora ca mijloace de exprimare artistice. Astfe…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in